Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Pennod mewn llyfr wedi’i olygu

This page is also available in English

Pennod mewn llyfr wedi’i olygu

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at bennod mewn llyfr sydd wedi'i olygu yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:
Yn ôl Bowden (2017)....
NEU

...(Bowden, 2017).

Enghraifft:
Mae Hoeveler (2003) yn nodi bod...
NEU
...(Hoeveler, 2003).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl y bennod. Yn Llythrennau blaen. Cyfenw (Goln.) Teitl y llyfr (argraffiad, tudalennau'r bennod). Cyhoeddwr. DOI y bennod (os yw ar gael)

Enghraifft:

Bowden, J. (2017). Health promotion models and approaches. Yn J. Bowden & V. Manning (Goln.), Health promotion in midwifery: Principles and practice (3ydd arg., tt. 47-60). CRC Press.  

Hoeveler, D. L. (2003). Frankenstein, feminism, and literary theory. In E. Schor (Gol.), The Cambridge companion to Mary Shelley (tt. 45-62). Cambridge University Press.