Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Ffilm

This page is also available in English

Ffilm

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at ffilm yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Mae Smith (2015) yn dangos bod...
NEU
...(Smith, 2015).

DS: I gyfeirio at le neu olygfa benodol mewn ffilm neu fideo ayyb. bydd angen i chi ychwanegu stamp amser i’r dyfyniad yn y testun.

Enghraifft:

Mae Smith (2015, 4:03) yn dangos bod...
NEU
...(Smith, 2015, 4:03).

Rhestr cyfeiriadau

CyfenwLlythyren/Llythrennau blaen. (Cyfarwyddwr). (Blwyddyn rhyddhau). Teitl y ffilm [Ffilm]. Cwmni Cynhyrchu.

Enghraifft:

Smith, H. (Cyfarwyddwr). (2015). Zombie cats [Ffilm]. Elstree Studios. 

DS: Os yw teitl gwreiddiol y gwaith yn iaith wahanol i deitl y papur rydych chi'n ei ysgrifennu, darparwch gyfieithiad o'r teitl mewn cromfachau sgwâr ar ôl y teitl.

Alfredson, T. (Cyfarwyddwr). (2008). Låt den rätte komma in [Let the right one in] [Ffilm]. Magnolia.