Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Gwefannau

This page is also available in English

Gwerthuso gwybodaeth ar-lein

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.
Dylech wirio:

  • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
  • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
  • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Y tro cyntaf:

Mae'r World Health Organization (WHO, 2018) yn nodi bod...
NEU
...(World Health Organization (WHO), 2018).

Pob tro wedi hynny:

Mae'r WHO (2018) yn nodi bod...
NEU
...(WHO, 2018).

Sylwer: Os byddwch yn cydnabod yr un ffynonell sawl gwaith yn eich aseiniad, defnyddiwch acronymau. Rhaid i chi egluro’r acronym yn llawn y tro cyntaf, gyda’r acronym ei hun, fel bod yr ystyr yn amlwg i’r darlithydd.

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen neu Awdur Grŵp. (Blwyddyn, Mis Dydd). Teitl. Enw'r wefan. URL

Enghraifft:

Gallagher, J. (2020, Awst 4). Testing and tracing 'key to schools returning', scientists say. BBC News. https://www.bbc.co.uk/news/health-53638083 

World Health Organization. (2020, Rhagfyr 9). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

DS: Pan fydd yr awdur ac enw'r wefan yr un peth, hepgor enw'r wefan er mwyn osgoi ailadrodd.