Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Gwefannau

This page is also available in English

Gwerthuso gwybodaeth ar-lein

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.
Dylech wirio:

  • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
  • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
  • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Y tro cyntaf:

Mae'r World Health Organization (WHO, 2018) yn nodi bod...
NEU
...(World Health Organization (WHO), 2018).

Pob tro wedi hynny:

Mae'r WHO (2018) yn nodi bod...
NEU
...(WHO, 2018).

Sylwer: Os byddwch yn cydnabod yr un ffynonell sawl gwaith yn eich aseiniad, defnyddiwch acronymau. Rhaid i chi egluro’r acronym yn llawn y tro cyntaf, gyda’r acronym ei hun, fel bod yr ystyr yn amlwg i’r darlithydd.

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen neu Awdur Grŵp. (Blwyddyn, Mis Dydd). Teitl. Enw'r wefan. URL

Enghraifft:

Gallagher, J. (2020, Awst 4). Testing and tracing 'key to schools returning', scientists say. BBC News. https://www.bbc.co.uk/news/health-53638083 

World Health Organization. (2020, Rhagfyr 9). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

DS: Pan fydd yr awdur ac enw'r wefan yr un peth, hepgor enw'r wefan er mwyn osgoi ailadrodd.