Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Darlith TED

This page is also available in English

Darlith TED

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at Ddarlith TED yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun: Darlith TED o wefan TED

Enghraifft:

Mae Cuddy (2012) yn nodi bod...
NEU

...(Cuddy, 2012).

Cydnabod o fewn y testun: Darlith TED o YouTube

Enghraifft:

Mae TED (2019) yn nodi...
NEU
...(TED, 2019).

DS: Pan nad yw'r siaradwr wedi'i restru fel yr awdur, integreiddiwch ei enw i'r naratif os dymunir:

Esboniodd Shane fod y deallusrwydd artiffisial yn dechnegol “wedi gwneud yr hyn y gwnaethon nhw ofyn iddo ei wneud - dim ond trwy ddamwain y gwnaethon nhw ofyn iddo wneud y peth anghywir” (TED, 2019, 8:51).

Rhestr cyfeiriadau: Darlith TED o wefan TED

Cyfenw y siaradwrLlythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn, Mis Dydd). Teitl [Fideo]. TED Conferences. URL

Enghraifft:

Cuddy, A. (2012, Mehefin). Your body language may shape who you are [Fideo]. TED Conferences.  https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are 

Rhestr cyfeiriadau: Darlith TED o YouTube

TED. (Blwyddyn, Mis Dydd). Teitl | Siaradwr [Fideo]. YouTube. URL 

Enghraifft:

TED. (2019, Tachwedd 13). The danger of AI is weirder than you think | Janelle Shane [Fideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OhCzX0iLnOc 

DS: Pan fydd y TED Talk ar YouTube, rhestrwch berchennog y cyfrif YouTube (yma, TED) fel yr awdur i gynorthwyo i'w adfer.