Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Hansard

This page is also available in English

Hansard

Nid yw canllaw arddull APA yn rhoi canllawiau penodol i ni am osod cyfeiriadau at Hansard (oherwydd ei fod yn ymdrin â chyfraith UDA yn unig). Dylai cyfeiriadau at ddadleuon seneddol ym Mhrydain gynnwys y Tŷ (Tŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi) a chyfeiriad at y sesiwn ynghyd â rhifau'r gyfrol, y golofn a'r dyddiad.

Cydnabod o fewn y testun

Gellir byrhau dyfyniadau at ddadleuon Hansard yn y testun fel Hansard a dyddiad a rhif y golofn:

Enghraifft 1:
(Hansard, 24 June 1998 col 1573)

Enghraifft 2:
(Hansard, 16 July 1991 col 103)

Rhestr cyfeiriadau

Hansard Acronym ar gyfer y ty (e.e. TA neu TC) Deb cyf (am gyfrol) col/s (am golofn(au) (Dyddiad) [Fersiwn electronig].

Enghraifft 1:
Hansard TC Deb cyf 432 col 1573 (24 Mehefin 1998).

Enghraifft 2:
Hansard TC Deb cyf 195 atebion wedi'u ysgrifennu col 103 (16 Gorfennaf 1991) [Fersiwn electronig].

Sylwer: Dylech gyfeirnodi y fersiwn electroneg yn yr un modd â'r fersiwn argraffedig.  Rhowch [Fersiwn electroneg] ar diwedd y cyfeiriad.