Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Hansard

This page is also available in English

Hansard

Nid yw canllaw arddull APA yn rhoi canllawiau penodol i ni am osod cyfeiriadau at Hansard (oherwydd ei fod yn ymdrin â chyfraith UDA yn unig). Dylai cyfeiriadau at ddadleuon seneddol ym Mhrydain gynnwys y Tŷ (Tŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi) a chyfeiriad at y sesiwn ynghyd â rhifau'r gyfrol, y golofn a'r dyddiad.

Cydnabod o fewn y testun

Gellir byrhau dyfyniadau at ddadleuon Hansard yn y testun fel Hansard a dyddiad a rhif y golofn:

Enghraifft 1:
(Hansard, 24 June 1998 col 1573)

Enghraifft 2:
(Hansard, 16 July 1991 col 103)

Rhestr cyfeiriadau

Hansard Acronym ar gyfer y ty (e.e. TA neu TC) Deb cyf (am gyfrol) col/s (am golofn(au) (Dyddiad) [Fersiwn electronig].

Enghraifft 1:
Hansard TC Deb cyf 432 col 1573 (24 Mehefin 1998).

Enghraifft 2:
Hansard TC Deb cyf 195 atebion wedi'u ysgrifennu col 103 (16 Gorfennaf 1991) [Fersiwn electronig].

Sylwer: Dylech gyfeirnodi y fersiwn electroneg yn yr un modd â'r fersiwn argraffedig.  Rhowch [Fersiwn electroneg] ar diwedd y cyfeiriad.