Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Erthygl mewn cyfnodolyn â dau awdur

This page is also available in English

Erthygl mewn cyfnodolyn gyda dau awdur

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn sydd â dau awdur yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Os oes gan waith ddau awdur, dylech gyfeirio at y ddau ohonynt.

Enghraifft:
Mae Kwiecinski a Rothschild (2016) yn nodi bod...
NEU
...(Kwiecinski & Rothschild, 2016).

Sylwer: Cysylltwch enwau'r ddau awdur ag a/ac pan fyddwch yn eu henwi y tu allan i gromfachau. Cysylltwch yr enwau ag ampersand (&) y tu mewn i gromfachau.

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen, & Chyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl yr erthygl. Teitl y Cyfnodolyn, Rhif y Gyfrol(rhifyn neu rif y rhan), rhifau tudalennau. DOI

Example:

Kwiecinski, J., & Rothschild, B. (2016). No rheumatoid arthritis in ancient Egypt: A reappraisal. Rheumatology International, 36(6), 891-895. https://doi.org/10.1007/s00296-015-3405-z