Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Llyfrau

This page is also available in English

Canllawiau Cyffredinol

Mae'n ddefnyddiol gwybod sut i greu cyfeirnod syml. Yn y bôn, mae angen pedwar darn o wybodaeth er mwyn cyfeirnodi a dyfynnu gwybodaeth:

  • Pwy – yr awdur (personol neu gorfforaethol) neu'r lluniwr
  • Pryd – y dyddiad y cyhoeddwyd y ddogfen
  • Pryd – y teitl
  • Ble – gwybodaeth am ble i ddod o hyd i'r wybodaeth. Gall hyn gynnwys y cyhoeddwr, cyfeiriad gwe ac ati.