Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Gweithiau mewn Antholeg

This page is also available in English

Gweithiau mewn Antholeg

Isod ceir arweiniad ac enghreifftiau o sut i gyfeirnodi gwaith mewn antholeg yng ngorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeiriadau ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Dylai gwaith mewn antholeg gael ei restru fel pennod mewn llyfr golygedig. Dylid defnyddio awdur y gwaith ar gyfer cyfeirio yn y testun. Gallwch ddefnyddio system dyddiad cyfunedig lle mai’r dyddiad cyntaf yw’r dyddiad gwreiddiol a’r ail yw dyddiad yr anthloeg.

Enghraifft:

Noda Wordsworth a Coleridge (1798/2012) fod...
NEU
...(Wordsworth & Coleridge, 1798/2012).

Enghraifft:

Mae Lewis (1948/1999) yn nodi bod...
NEU
...(Lewin, 1948/1999).

Rhestr cyfeiriadau

Yn printiedig

Cyfenw, blaenlythrennau. (Blwyddyn). Teitl y bennod. Yn blaenlythyren. Cyfenw (Goln), Teitl y llyfr (argraffiad, tudalennau’r bennod). Cyhoeddwr. (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol bbbb).

Enghraifft:
Wordsworth, W., & Coleridge, S. T. (2012). Lyrical ballads. Yn D. Wu (Gol.), Romanticism: An anthology (tt. 333-415). Cambridge University Press. (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol 1798).

Ar-lein

Cyfenw, blaenlythrennau. (Blwyddyn). Teitl y bennod. Yn blaenlythyren. Cyfenw (Goln), Teitl y llyfr (argraffiad, tudalennau’r bennod). Cyhoeddwr. DOI (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol bbbb).

Eenghraifft

Lewin, K. (1999). Group decision and social change. In M. Gold (Gol.). The complete social scientist: A Kurt Lewin reader (tt. 265-284). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10319-010 (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol 1948)