Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Erthyglau mewn cyfnodolion ar-lein

This page is also available in English

Erthyglau mewn cyfnodolion ar-lein

Dyfynnwch yr holl elfennau yn yr un modd ag ar gyfer erthygl argraffedig, ond hefyd:

  • Ychwanegwch: “[Rhyngrwyd]" ar ôl teitl y cyfnodolyn a chyn yr atalnod llawn. Er enghraifft, Annals of Internal Medicine [Rhyngrwyd].
  • Ychwanegwch ddyddiad dyfynnu mewn cromfachau sgwâr ar ôl y dyddiad cyhoeddi.
  • Ychwanegwch: "ar gael yn:" a darparwch URL neu doi

Erthyglau mewn cyfnodolion ar-lein

Awdur(on). (Cyfenw ac wedyn blaenlythyren neu flaenlythrennau)

Teitl yr erthygl.

Enw'r cyfnodolyn [Rhyngrwyd].

Blwyddyn cyhoeddi [dyddiad dyfynnu];

Rhif y gyfrol

(Rhif y rhifyn):

Rhif(au) tudalen cynhwysol yr erthygl.   [os ydynt ar gael]

Ar gael yn: 

Enghreifftiau:

​Wolinsky FD, Bentler SE, Hockenberry J, Jones MP, Weigel PA, Kaskie B, et al. A prospective cohort study of long-term cognitive changes in older Medicare beneficiaries. BMC Public Health [Rhyngrwyd]. 2011 [dyfynnwyd 2012 Ion 1];11(710): [13 t.] Ar gael yn: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/11/710

Jafri H, Alsheikh-Ali AA, Karas RH. Meta-analysis: statin therapy does not alter the association between low levels of high-density lipoprotein cholesterol and increased cardiovascular risk. Annals of Internal Medicine [Rhyngrwyd]. 2010 [dyfynnwyd 2013 Meh 12];153(12): [1 t.] Ar gael yn: http://annals.org/article.aspx?articleid=746580

Rothwell PM. Factors that can affect the external validity of randomised controlled trials. PLoS Clinical Trials [Rhyngrwyd]. 2006 [dyfynnwyd 2012 Meh 21];1(1): e9 [5 t.]. Ar gael yn: doi: 10.1371/journal.pctr.0010009