Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Papurau Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi

This page is also available in English

Papurau Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi

Tŷ'r...
Teitl
Rhif y papur (mewn cromfachau crwn)
Manylion cyhoeddi

Enghraifft:

Dyfynnu o fewn y Testun:

"Gan ddefnyddio enghraifft yr adroddiadau Seneddol am dai cymdeithasol [6] ...

Rhestr Gyfeiriadau:

6. Tŷ'r Arglwyddi. Social housing; tomorrow’s accommodation (HL 209-2010 (124)). Llundain: Y Llyfrfa; 2009.