Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Siartiau/tablau/ffigurau/lluniau o erthygl mewn cyfnodolyn ar-lein

This page is also available in English

Siartiau/tablau/ffigurau/lluniau o erthygl mewn cyfnodolyn ar-lein

Awdur(on). (Cyfenw ac wedyn blaenlythyren neu flaenlythrennau)

Teitl yr erthygl.

Enw'r cyfnodolyn [Rhyngrwyd].

Blwyddyn cyhoeddi;

Rhif y gyfrol

(Rhif y rhifyn):

Rhif(au) tudalen cynhwysol yr erthygl.  

Teitl y siart/tabl/ffigur (e.e. Tabl 1, Estimate UK prevalence of diabetes);

[dyfynnwyd blwyddyn mis diwrnod];

Rhif y dudalen lle gwelir y siart/tabl/ffigur.

Ar gael yn:

Sylwer: Os nad oes rhif rhifyn ar gael, rhowch y colon ar ôl rhif y gyfrol, fel yn yr enghraifft uchod.

Yn y testun, rhowch label ar y siart gan ddefnyddio'r geiriau Ffigur neu Dabl a dynodi'r rhifau'n olynol e.e. Tabl 1. Rhowch deitl i'r siart. Ar ddiwedd y teitl, rhowch rif i'r cyfeiriad.

Enghraifft:

Hex N, Bartlett C, Wright D, Taylor M, Varley D. Estimating the current and future costs of Type 1 and Type 2 diabetes in the UK, including direct health costs and indirect societal and productivity costs. Diabetic Medicine [Rhyngrwyd]. 2012; 29:855–62. Tabl 1, Estimated UK prevalence of diabetes 2010 ⁄ 2011 and 2035 ⁄ 2036; [dyfynnwyd 2013 Gor 22]; t. 858. Ar gael yn: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-5491.2012.03698.x/pdf