Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Llun/Tabl/Ffigur/Siart mewn Llyfr

This page is also available in English

Llun/Tabl/Ffigur/Siart mewn Llyfr

Awdur(on). (Cyfenw ac wedyn blaenlythyren neu flaenlythrennau).

Teitl y llyfr.

Argraffiad y llyfr os nad hwn yw'r argraffiad cyntaf.

Lle cyhoeddi:

Cyhoeddwr;

Blwyddyn Cyhoeddi.

Teitl y tabl/llun etc;

Rhifau tudalen wedi'u rhagflaenu gan t.

Os ydych wedi addasu'r llun/siart/tabl o gwbl, ychwanegwch hyn mewn cromfachau sgwâr ar ddiwedd y cyfeiriad.

Enghreifftiau:

Lashley FR. Clinical genetics in nursing practice. 2il arg. New York: Springer Publishing Company; 2005. Tabl. 2.5, Meiosis with two autosomal chromosome pairs; t. 27-8.

Burant CF. Medical management of type 2 diabetes. 2il arg. Alexandria (VA): American Diabetes Association; 2004. Tabl 3.12, Sample regimens for achieving glycemic control; t. 68.