Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Deddfwriaeth wedi’i datganoli o Gymru

This page is also available in English

Deddfwriaeth wedi’i datganoli o Gymru

Teitl y Ddeddf
rhif asp (mewn cromfachau crwn)
[dyfynnwyd...]
Ar gael yn: URL

Enghraifft:

Dyfynnu o fewn y Testun:

Yn y ddeddfwriaeth [17]...

Rhestr Gyfeiriadau:

17. Deddf Treth Tir (Cymru) 2017 (asp 6) [dyfynnwyd 2018 Ebr 24]. Ar gael yn: http://www.legislation.gov.uk/asp/2017/6/contents