Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Cylchgrawn Ar-lein

This page is also available in English

Cylchgrawn Ar-lein

Awdur(on). (Cyfenw ac wedyn blaenlythyren neu flaenlythrennau).

Teitl yr erthygl.
Teitl y Cyhoeddiad [Rhyngrwyd].
Blwyddyn, mis, dyddiad cyhoeddi
[dyddiad dyfynnu];
Rhif y rhifyn:
Tudalennau a ddefnyddiwyd. (efallai y bydd rhaid rhoi amcangyfrif, e.e. [ tua 3 t.]. neu [tua 4 sgrîn].
Ar gael yn: http://URL y wefan


Enghraifft

Tidy D. Smoking - The facts. Health [Rhyngrwyd]. 2015 Mai 18 [dyfynnwyd 2015 Ebr 15]; 6: 1 t. Ar gael yn: http://www.patient.co.uk/Health/smoking-the-facts