Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Llun/Siart/Tabl/Ffigur mewn E-lyfr

This page is also available in English

Llun/Siart/Tabl/Ffigur mewn E-lyfr

Awdur(on) (y papur/llun etc).

Teitl y llyfr [Rhyngrwyd].

Argraffiad y llyfr os nad yr argraffiad cyntaf sydd dan sylw.

Lle cyhoeddi:

Cyhoeddwr;

Blwyddyn Cyhoeddi.

Teitl (llun/siart/tabl etc);

[dyfynnwyd blwyddyn mis diwrnod];

Rhifau tudalen wedi'u rhagflaenu gan t.

Ar gael yn:

Os ydych wedi addasu'r llun/siart/tabl o gwbl, ychwanegwch [addaswyd] mewn cromfachau sgwâr ar ddiwedd y cyfeiriad.

Enghraifft:

Noel Walker J, Del Rosso JM, Karyl Held A. Nutrition and physical activity field assessment of children in rural America [Rhyngrwyd]. 4ydd arg. Westport (CT): Save the Children; 2005. Tabl 1, Prevalence of overweight among rural children in Save the Children regions; [dyfynnwyd 2006 Mai 7]; t. 2. Ar gael yn:

http://www.savethechildren.org/publications/technical-resources/us-programs/Final_Field_Assessment_2005.pdf