Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Bil (naill ai yn Nhŷ'r Cyffredin neu Dŷ'r Arglwyddi)

This page is also available in English

Bil (naill ai yn Nhŷ'r Cyffredin neu Dŷ'r Arglwyddi)

Tŷ'r...
Teitl
Rhif y Bil (mewn cromfachau crwn)
Manylion cyhoeddi
Blwyddyn cyhoeddi

  Dyfynnu o fewn y Testun:

...gan ddyfynnu'r Bil Tirlenwi [12], anghytunodd yr AS dros Crawley â'r newidiad... 

Rhestr Gyfeiriadau:

12. Tŷ'r Cyffredin. Landfill (Bills 2011-2012 7). Llundain: Y Llyfrfa; 2011.