Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Tudaleniad

This page is also available in English

Pryd dylwn i ddefnyddio rhifau tudalen?

Yn anaml iawn y mae cyfeiriadau at rifau tudalen yn cael eu cynnwys wrth ddyfynnu yn nhestun aseiniad neu draethawd wrth ddefnyddio arddull Vancouver. Fodd bynnag, yn achos dyfyniadau, neu os hoffech fod yn benodol ynglŷn â ffynhonnell gwybodaeth, dyfyniadau neu ystadegau, gellir rhoi rhifau tudalennau neu ffigurau fel isod.

The incidence of the syndrome was rare.[12(fig4)]