Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Gwefannau

This page is also available in English

Gwefannau

Awdur(on). (Cyfenw ac wedyn blaenlythyren neu flaenlythrennau os yw'n hysbys; fel arall dechreuwch â Theitl yr Hafan)

Teitl [Rhyngrwyd].       

Lle cyhoeddi:

Cyhoeddwr;

Blwyddyn Cyhoeddi. (h.y. y dyddiad y cafodd ei gyhoeddi gyntaf ar y Rhyngrwyd. Gall hyn fod yn amrediad o ddyddiadau.)

[diweddarwyd blwyddyn mis diwrnod; dyfynnwyd blwyddyn mis dydd].  (lle bo hynny'n briodol.)

Ar gael yn:

Enghreifftiau o hafanau:

Prifysgol Abertawe [Rhyngrwyd]. Abertawe: Y Brifysgol; [dyfynnwyd 2013 Gor 12]. Ar gael yn: http://www.swansea.ac.uk

Y Cyngor Meddygol Cyffredinol [Rhyngrwyd]. Llundain: GMC; c2017; [dyfynnwyd 2017 Ion 10]. Ar gael yn: http://www.gmc-uk.org/

BBC News [Rhyngrwyd]. Llundain: BBC; [dyfynnwyd 2012 Mai 12]. Ar gael yn: http://www.bbc.co.uk/news/