Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Dyfyniadau Eilaidd

This page is also available in English

Dyfyniadau Eilaidd

Rhaid gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i'r testun (neu'r llyfr neu'r erthygl) gwreiddiol a'i ddarllen yn hytrach na chyfeirnodi gwaith un awdur drwy ddyfynnu cyfeiriad ato mewn gwaith awdur arall. Fodd bynnag, ar rai adegau, efallai na fydd modd dod o hyd i'r ffynhonnell wreiddiol a'i darllen. Os felly, rhaid i chi ddweud yn glir wrth ysgrifennu'ch cyfeiriadau llawn nad ydych yn cyfeirio at y ffynhonnell wreiddiol.