Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Siartiau/tablau/lluniau /cronfa ddata o fewn gwefan

This page is also available in English

Siartiau/tablau/lluniau /cronfa ddata o fewn gwefan

Tudalen(nau) (g)wê/siartiau/tablau/delweddau/cronfa ddata unigol mewn gwefan

Sylwer: Defnyddiwch hwn wrth gyfeirio at ran o wefan NAD yw’r rhan honno wedi’i chreu gan y cwmni sydd wedi creu’r wefan, e.e. delwedd sydd ar gael i bawb ar y wefan Creative Commons.

Os ydych yn cyfeirnodi delwedd, mae’n rhaid i chi wirio’r hawliau priodoli.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddarganfod delweddau sydd ar gael i bawb, a hawliau priodoli, ar: https://libguides.swansea.ac.uk/copyright/images).

Os bydd y ddelwedd ar gael i bawb, dylech gyfeirnodi yn y modd canlynol:

Awdur(on) (y llun/table/ffigur ayb).

Teitl (y llun/table/ffigur ayb).

[Natur y cyfrwng gan ddefnyddio llythrennau bach]. e.e. [pelydr-x].

Teitl y wefan os bydd ar gael/yn berthnasol e.e. Flickr [rhyngrwyd].

Man Cyhoeddi: (os bydd ar gael)

Cyhoeddwr; (os bydd ar gael)

Blwyddyn Gyhoeddi

[blwyddyn mis dydd nodedig].

Ar gael ar: URL

Os ydych wedi addasu’r ddelwedd/siart/tabl o gwbl, ychwanegwch [addasedig] mewn cromfachau sgwâr ar ddiwedd y cyfeirnod.

Er mwyn tynnu sylw at drwydded Creative Commons, gellir ychwanegu nodyn atodol i’r cyfeirnod, gan restru llythrennau/rhifau’r drwydded.Priflythyren ar ddechrau’r nodyn, atalnod llawn ar y diwedd.  e.e.: Atgynhyrchwyd gan ddefnyddio trwydded CC-O.

Enghraifft

Astley S. FASD 4-digit diagnostic code: lip-philtrum guide 1. [photographs]. In: Lip-philtrum guides [Internet]. Washington: University of Washington; 2014 [cited 2020 May 1]. Available from: https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/lip-philtrum-guides.htm 

Enghraifft o ddelwedd nad adnabyddir yr awdur:

FASD 4-digit diagnostic code: lip-philtrum guide 1. [photograph]. In: Lip-philtrum guides [Internet]. Washington: University of Washington; 2014 [cited 2020 May 1]. Available from: https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/lip-philtrum-guides.htm

Enghraifft o ddelwedd nad abnabyddir yr awdur na'r teitle:

[Lip-philtrum chart] [photograph]. In: Lip-philtrum guides [Internet]. Washington: University of Washington; 2014 [cited 2020 May 6]. Available from: https://depts.washington.edu/fasdpn/htmls/lip-philtrum-guides.htm