Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): British National Formulary (BNF)

This page is also available in English

BNF: British National Formulary

Awdur(on). (Cyfenw ac wedyn blaenlythyren neu flaenlythrennau os;nhysbys; fel arall dechreuwch â Theitl yr Hafan)

Teitl [Rhyngrwyd]        

Lle cyhoeddi:

Cyhoeddwr;

Blwyddyn Cyhoeddi (h.y. y dyddiad y cafodd ei gyhoeddi gyntaf ar y Rhyngrwyd. Gall hyn fod yn amrediad o ddyddiadau.)

[diweddarwyd blwyddyn mis diwrnod; dyfynnwyd blwyddyn mis dydd].  (lle bo hynny'n briodol.)

Ar gael yn:

Enghraifft:

Joint Formulary Committee. British National Formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2024 Mawrth 12; dyfynnwyd 2024 Mawrth 27]. Ar gael yn: https://www.medicinescomplete.com/#/browse/bnf

BNF extract

Cyfeirnodi cofnod penodol o Lyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain ar-lein e.e. Hydroclorid Doxorubicin: Sgil-effeithiau.

Cewch ddarparu cyfeiriadau drwy ddilyn canllawiau ar gyfer gwefannau gydag enw'r cyffur yn arwain y cyfeiriad:

Enghraifft:

Hydroclorid Doxorubicin: Sgil-effeithiau. Yn: Joint Formulary Committee. British National Formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2021 Hyd 5; dyfynnwyd 2024 Mawrth 27]. Ar gael yn: https://doi.org/10.18578/BNF.938546664