Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Gwaith clasurol (Y Beibl a.y.b.)

This page is also available in English

Gwaith Clasurol

Pan fyddwch yn cyfeirnodi gwaith clasurol e.e. darnau o'r Beibl, yn nhestun eich aseiniad yn unig y mae angen i chi ddyfynnu'r rhain. Nid oes angen eu cynnwys yn y rhestr gyfeiriadau.

Cydnabod o fewn y testun

“Y ddyfyniad uniongyrchol" (Llyfr Pennod:Pennill, Fersiwn).

Engraifft:
Yn Salm 25:4 (Fersiwn Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig) dywedir.....

NEU

"Gwna imi wybod dy ffyrdd, O ARGLWYDD, hyffordda fi yn dy lwybrau" (Salm 25:4, Fersiwn Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig).

Nodwch pa fersiwn a ddefnyddir wrth ddyfynnu am y tro cyntaf, yna nid oes angen cyfeirnod oni bai eich bod yn defnyddio fersiwn arall o'r Beibl.

Rhestr cyfeiriadau

Ni ddylid cynnwys Gwaith Clasurol mewn rhestrau cyfeiriadau APA o gwbl.