Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Gwaith clasurol (Y Beibl a.y.b.)

This page is also available in English

Gwaith Clasurol

Pan fyddwch yn cyfeirnodi gwaith clasurol e.e. darnau o'r Beibl, yn nhestun eich aseiniad yn unig y mae angen i chi ddyfynnu'r rhain. Nid oes angen eu cynnwys yn y rhestr gyfeiriadau.

Cydnabod o fewn y testun

“Y ddyfyniad uniongyrchol" (Llyfr Pennod:Pennill, Fersiwn).

Engraifft:
Yn Salm 25:4 (Fersiwn Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig) dywedir.....

NEU

"Gwna imi wybod dy ffyrdd, O ARGLWYDD, hyffordda fi yn dy lwybrau" (Salm 25:4, Fersiwn Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig).

Nodwch pa fersiwn a ddefnyddir wrth ddyfynnu am y tro cyntaf, yna nid oes angen cyfeirnod oni bai eich bod yn defnyddio fersiwn arall o'r Beibl.

Rhestr cyfeiriadau

Ni ddylid cynnwys Gwaith Clasurol mewn rhestrau cyfeiriadau APA o gwbl.