Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Pennod mewn e-lyfr wedi'i olygu

This page is also available in English

Pennod mewn e-lyfr wedi'i olygu

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at bennod mewn e-lyfr wedi'i olygu yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Mae Roberts (2012) yn nodi bod...
NEU

…(Roberts, 2012).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl y bennod. Yn Llythrennau blaen. Cyfenw (Goln.), Teitl y llyfr (argraffiad, tudalennau'r bennod). Adalwyd o URL

Sylwer: Dylech gyfeirnodi pennod mewn e-lyfr yn yr un modd â pennod mewn llyfr argraffedig; yn lle'r lleoliad a'r cyhoeddwr, rhowch URL y casgliad o e-lyfrau neu'r e-lyfr.

Enghraifft:
Roberts, J. (2012). Motivation and the self. Yn D. Knights & H. Willmott (Goln.), Introducing organizational behaviour and 

                    management (2il arg., tt.42- 79). Adalwyd o http://www.dawsonera.com