Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Pennod mewn e-lyfr wedi'i olygu

This page is also available in English

Pennod mewn e-lyfr wedi'i olygu

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at bennod mewn e-lyfr wedi'i olygu yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Mae Roberts (2012) yn nodi bod...
NEU

…(Roberts, 2012).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl y bennod. Yn Llythrennau blaen. Cyfenw (Goln.), Teitl y llyfr (argraffiad, tudalennau'r bennod). Adalwyd o URL

Sylwer: Dylech gyfeirnodi pennod mewn e-lyfr yn yr un modd â pennod mewn llyfr argraffedig; yn lle'r lleoliad a'r cyhoeddwr, rhowch URL y casgliad o e-lyfrau neu'r e-lyfr.

Enghraifft:
Roberts, J. (2012). Motivation and the self. Yn D. Knights & H. Willmott (Goln.), Introducing organizational behaviour and 

                    management (2il arg., tt.42- 79). Adalwyd o http://www.dawsonera.com