Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Pennod mewn llyfr wedi’i olygu

This page is also available in English

Pennod mewn llyfr wedi’i olygu

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at bennod mewn llyfr sydd wedi'i olygu yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft 1:
Mae Hoeveler (2003) yn nodi bod...
NEU
...(Hoeveler, 2003).

Enghraifft 2:
Yn ôl Bowden (2017)....
NEU

...(Bowden, 2017).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl y bennod. Yn Llythrennau blaen. Cyfenw (Goln.) Teitl y llyfr (argraffiad, tudalennau'r bennod). Man cyhoeddi: Cyhoeddwr.

Enghraifft 1:
Hoeveler, D. L. (2003). Frankenstein, feminism, and literary theory. Yn E. Schor (Gol.), 
The Cambridge companion to Mary

          Shelley (tt. 45-62). Cambridge: Cambridge University Press.

Enghraifft 2:
Bowden, J. (2017). Health promotion models and approaches. Yn J. Bowden & V. Manning (Goln.), 
Health promotion

            in midwifery: Principles and practice (3ydd arg., tt. 47-60). Boca Raton: CRC Press.