Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Pennod mewn llyfr wedi’i olygu

This page is also available in English

Pennod mewn llyfr wedi’i olygu

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at bennod mewn llyfr sydd wedi'i olygu yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft 1:
Mae Hoeveler (2003) yn nodi bod...
NEU
...(Hoeveler, 2003).

Enghraifft 2:
Yn ôl Bowden (2017)....
NEU

...(Bowden, 2017).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl y bennod. Yn Llythrennau blaen. Cyfenw (Goln.) Teitl y llyfr (argraffiad, tudalennau'r bennod). Man cyhoeddi: Cyhoeddwr.

Enghraifft 1:
Hoeveler, D. L. (2003). Frankenstein, feminism, and literary theory. Yn E. Schor (Gol.), 
The Cambridge companion to Mary

          Shelley (tt. 45-62). Cambridge: Cambridge University Press.

Enghraifft 2:
Bowden, J. (2017). Health promotion models and approaches. Yn J. Bowden & V. Manning (Goln.), 
Health promotion

            in midwifery: Principles and practice (3ydd arg., tt. 47-60). Boca Raton: CRC Press.