Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Yr Hanfodion

This page is also available in English

Llyfrau poblogaidd

Beth yw gyfeirnodi APA?

Arddull awdur-ddyddiad yw APA lle caiff cyfeiriadau eu dyfynnu yn y testun, ac yna eu rhestru mewn rhestr gyfeiriadau yn nhrefn yr wyddor ar ddiwedd eich aseiniad. Cofiwch fod ansawdd eich ffynonellau yr un mor bwysig â'ch fformat, felly defnyddiwch wybodaeth academaidd a dibynadwy bob amser lle bynnag y bo'n bosibl.

e-lyfrau poblogaidd