Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Erthygl mewn cyfnodolyn gyda tri, pedwar a phum awdur

This page is also available in English

Erthygl mewn cyfnodolyn gyda tri, pedwar a phum awdur

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn sydd â tri, pedwar a phum awdur yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Os oes gan waith dri, pedwar neu bum awdur, dylech gyfeirio at bob un ohonynt y tro cyntaf. Wedi hynny, defnyddiwch et al. ar ôl yr awdur cyntaf.

Dyfyniad cyntaf:
Yn ôl Ashley, Kibbe a Thornton (2014)...
NEU
...(Ashley, Kibbe, & Thornton, 2014).

Sylwer: Mae atalnod ar ôl yr awdur olaf ond un.

Pob tro wedi hynny:
Yn ôl Ashley et al. (2014)....
NEU
...(Ashley et al., 2014).

Rhestr cyfeiriadau

CyfenwLlythyren/Llythrennau blaen, & ChyfenwLlythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl yr erthygl. Teitl y Cyfnodolyn, Rhif y Gyfrol(rhifyn neu rif y rhan os oes angen), rhifau tudalennau.

Example:
Ashley, C., Kibbe, S., & Thornton, S. (2014). Experiential learning in second Life: A simulation in 
retail management. Atlantic

            Marketing Journal, 3(2), 94-113.