Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Rhestr Cyfeiriadau

This page is also available in English

Rhestr cyfeiriadau

Dyma bwyntiau allweddol i'w cofio wrth greu eich rhestr gyfeiriadau:

  • Dylid dechrau'r rhestr gyfeiriadau ar dudalen newydd.
  • Dylai'ch rhestr gyfeiriadau gynnwys popeth* rydych wedi'i ddyfynnu yn eich aseiniad, NID popeth rydych wedi'i ddarllen (a elwir yn llyfryddiaeth).
  • Dylai fod yn nhrefn yr wyddor yn ôl cyfenw'r awdur.
  • Dylai fod bylchau dwbl rhwng llinellau a dylai fod wedi'i mewnoli.
  • *Oni bai am Ddeddfau a chyfraith achos – ni restrir y rhain yn y rhestr gyfeiriadau.

Gweler y sgrinlediad sy'n dangos sut y gallwch roi trefn ar eich rhestr gyfeiriadau'n gywir gan ddefnyddio Word.

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)