Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Llyfr â chwe awdur neu ragor

This page is also available in English

Llyfr â chwe awdur neu ragor

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at lyfr sydd â chwe awdur neu ragor yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Os oes chwe awdur neu ragor, dim ond yr awdur cyntaf y cyfeirir ato cyn nodi et al.

Mae Kozier et al. (2012) yn nodi bod...
NEU
....(Kozier et al., 2012).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen., & Chyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl. Man Cyhoeddi: Cyhoeddwr.

Enghraifft:
Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S., Harvey, S., & Morgan-Samuel, H. (2012). Fundamentals of nursing:

                 Concepts, process and practice (2il arg.). Harlow: Pearson.

Sylwer: Os oes gan gyfeiriad wyth awdur neu ragor, rhestrir y chwe awdur cyntaf wedyn ... ac enw'r awdur olaf.