Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Llyfr â chwe awdur neu ragor

This page is also available in English

Llyfr â chwe awdur neu ragor

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at lyfr sydd â chwe awdur neu ragor yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Os oes chwe awdur neu ragor, dim ond yr awdur cyntaf y cyfeirir ato cyn nodi et al.

Mae Kozier et al. (2012) yn nodi bod...
NEU
....(Kozier et al., 2012).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen., & Chyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl. Man Cyhoeddi: Cyhoeddwr.

Enghraifft:
Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S., Harvey, S., & Morgan-Samuel, H. (2012). Fundamentals of nursing:

                 Concepts, process and practice (2il arg.). Harlow: Pearson.

Sylwer: Os oes gan gyfeiriad wyth awdur neu ragor, rhestrir y chwe awdur cyntaf wedyn ... ac enw'r awdur olaf.