Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Delweddau

This page is also available in English

Delweddau a thablau

Mae ffigurau'n cynnwys graffiau, delweddau, siartiau, mapiau, sgrinluniau, ffotograffau, darluniau ac ati. Mae tablau'n cynnwys testun a/neu rifau a drefnir mewn colofnau a rhesi.

Pan fyddwch yn cynnwys ffigur neu dabl, efallai y bydd angen i chi gyfeirio at yr eitem nifer o weithiau.

  • Yn y pennawd (uwchben tabl neu islaw ffigur).
  • Yn y testun.
  • Yn y rhestr gyfeiriadau.

Mewn dogfennau mwy, megis traethodau hir, mae angen i chi gynnwys rhestr ar wahân o ffigurau/rhestr o dablau.

Cydnabod o fewn y testun

Dylid labelu'r ffigur cyntaf (graff, siart, delwedd) rydych yn ei gynnwys yn eich aseiniad fel Ffigur 1: a'i ysgrifennu mewn italig gan roi colon ar ei ôl. Ar ôl y colon, mewn ysgrifen arferol, ychwanegwch frawddeg i ddisgrifio cynnwys y graff.

Cyfeirnod pennawd ar gyfer figwr

Os ydych yn cyfeirnodi tabl, rhowch label Tabl 1 arno: a'i ysgrifennu mewn italig gan roi colon ar ei ôl. Yna, dylai pob un ohonynt gynnwys eich dyfyniad yn rhan o'r testun i alluogi'r defnyddiwr i ddod o hyd i'r ffynhonnell yn y rhestr gyfeiriadau/llyfryddiaeth.

Cyfeirnod pennawd ar gyfer tabl

Dylid labelu tablau, graffiau neu siartiau dilynol fel Ffigur 2: neu Dabl 2: yn dibynnu ar y cynnwys, yna Ffigur 3: neu Dabl 3: ac yn y blaen, a dylai pob un ddisgrifio’r cynnwys.

Defnyddio delweddau gwreiddiol (Crëwyd gennych chi)

Os ydych chi'n defnyddio'ch delweddau eich hun (ee: ffotograff eich hun) does ond angen i chi gynnwys pennawd. Nid oes angen dyfyniad mewn testun na chynnwys yn eich rhestr gyfeiriadau.

Rhestr cyfeiriadau

Awdur/Crëwr. (Dyddiad cyhoeddi). Teitl [Cyfrwng ee: Ffotograff, Delwedd digidol]. Adalwyd o URL

Enghraifft:

Prifysgol Abertawe. (d.d.). Llyfrgell Prifysgol Abertawe [Ffotograff].

           Adalwyd o http://www.swansea.ac.uk/library/

Datganiad hawlfraint yn y testun

I gael y manylion llawn am ysgrifennu datganiadau hawlfraint mewn testun, ewch i'r Blog APA a darllenwch yr enghreifftiau y maen nhw wedi'u darparu.

Os ydych yn cynnwys ffigurau a thablau, sicrhewch eich bod yn gweithio yn unol â'r ddeddfwriaeth hawlfraint. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan Brifysgol Abertawe ar ein tudalennau Hawlfraint: Defnyddio Delweddau.

Defnyddio delweddau

Fe'ch cynghorir i wirio dogfennau eich modiwl i sicrhau bod defnyddio delweddau a thablau yn eich gwaith yn rhan o’r modiwl yn dderbyniol. Mae’n well gan rai ysgolion eich bod yn dyfynnu'r wybodaeth yn eich dogfen ac yn cynnwys y cyfeirnod yn eich rhestr gyfeiriadau yn hytrach na rhoi delwedd yn eich gwaith.