Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Cyfarthrebiad personol

This page is also available in English

Cyfarthrebiad personol

Nid yw cyfathrebiadau personol, megis negeseuon e-bost, cyfweliadau personol, sgyrsiau ffôn, yn darparu data y gellir ei adalw ac ni chânt eu cynnwys yn y rhestr gyfeiriadau. Dylech ddyfynnu cyfathrebiadau personol yn y testun fel a ganlyn:

Cydnabod o fewn y testun

Mae A. Jones (cyfarthrebiad personol, Hydref 16, 2017) yn nodi bod…
NEU

...(A.Jones, cyfarthrebiad personol, Hydref 16, 2017).

Rhestr cyfeiriadau

Ni ddylid cynnwys cyfrathrebiad personol mewn rhestrau cyfeiriadau APgwbl.