Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Erthygl mewn cyfnodolyn ar-lein

This page is also available in English

Erthygl mewn cyfnodolyn ar-lein

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn ar-lein yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Mae Gilmore a Millar (2018) yn nodi bod...
NEU

...(Gilmore & Millar, 2018).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen,. & Chyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Blwyddyn). Teitl yr erthygl. Teitl y Cyfnodolyn, Rhif y Gyfrol(rhifyn neu rif y rhan os oes angen), rhifau tudalennau. DOI neu Adalwyd o URL 

Enghraifft:

Dearman, D., Lechner, T. A., & Shanklin, S. B. (2018). Demand for management accounting information in small

            businesses: Judgment performance in business planning. International Journal of the Academic Business World,

           12, 93-102. Adalwyd o http://jwpress.com/IJABW/Issues/IJABW-Spring-2018.pdf#page=99

Gilmore, A. & Millar, N. (2018). The language of civil engineering research articles: A corpus-based approach. English for Specific Purposes, 51, 1-17. doi:10.1016/j.esp.2018.02.002

 

Sylwer: Os yw’r fersiwn ar-lein yr un fath â’r fersiwn a argraffwyd, dylech ei chyfeirnodi yn yr un modd â’r erthygl yn y cyfnodolyn a argraffwyd. Os yw'n wahanol, nodwch y Dynodwr Gwrthrych Digidol (DOI). Côd rhifol hir unigryw yw DOI. Os nad yw’r côd hwn ar gael, defnyddiwch URL yn lle hynny.