Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Erthygl mewn papur newydd

This page is also available in English

Erthygl mewn papur newydd

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at erthygl mewn papur newydd yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft:

Mae Ruddick (2013) yn nodi bod...
NEU
...
(Ruddick, 2013).

Rhestr cyfeiriadau

Awdur, A.A. (dyddiad). Teitl yr erthygl. Teitl y Papur Newydd, xx, t. neu tt.

Mae xx yn dynodi colofn neu adran (yn ddefnyddiol oherwydd bod llawer o bapurau newydd argraffedig yn cynnwys adrannau â dilyniannau rhifau ar wahân). 

Wedi'i argraffu

Ruddick, G. (2013, Hydref 3). Tesco suffers sales slump in all global businesses; UK rivals gain ground but boss Clark

           confident turnaround plan is working. Daily Telegraph, Business News, t. 1

Ar-lein

Graham, N. (2013, Awst 31). A business built on data innovation and clubcard points. Financial Times. Adalwyd o 

http://www.proquest.com-en-US/products/feature01_package.shtml

Rhowch URL yr hafan pan fydd modd chwilio am yr erthygl ar-lein i osgoi rhoi URL newidiol.