Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Setiau data ac ystadegau

This page is also available in English

Ystadegau a Data sy'n deillio o

Pan fyddwch yn defnyddio setiau data rhifol neu dabl ystadegol a baratowyd, mae'n rhaid i chi ddyfynnu'r man y gwnaethoch gyrchu'r wybodaeth ohono. Byddwch yn sylwi fwyfwy eich bod yn defnyddio data sy’n dod o ffynonellau eraill o ddata.  Mae cronfeydd data'n aml yn galluogi defnyddwyr i gasglu data. Mae hyn yn gofyn i chi ddyfynnu gan ddefnyddio'r fformat 'data deilliannol.' Rhestrir enghreifftiau o'r ddau isod.

Sylwer: Nid oes angen nodi'r dyddiad adalw fel arfer ar gyfer setiau data, ond os yw'n debygol y bydd yr wybodaeth yn newid, argymhellir cynnwys yr wybodaeth hon.

Cydnabod o fewn y testun: Un set data

Mae Financial Analysis Made Easy (2018) yn dangos bod...
NEU

...(Financial Analysis Made Easy, 2018).
 

Yn ôl yr Office for National Statistics (2020)...
NEU

...(Office for National Statistics, 2020).

Cydnabod o fewn y testun: Data sy'n deillio o

Financial Analysis Made Easy (2018) shows that...

OR

...(Financial Analysis Made Easy, 2018).

Reference List: A single dataset

Awdur corfforaethol. (Blwyddyn gyhoeddi). Teitl y set ddata. Adalwyd o URL 

Enghraifft:

Financial Analysis Made Easy. (2018). John Wiley & Sons Ltd: Company financial data. Retrieved from

               http://fame2.bvdep.com/


Office for National Statistics. (2020). Population estimates for UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland: Mid-2019. Adalwyd o https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/

populationestimates/bulletins/annualmidyearpopulationestimates/mid2019estimates

Rhestr cyfeiriadau: Data sy'n deillio o

Awdur corfforaethol. (Blwyddyn gyhoeddi). Data o: Teitl y set ddataAdalwyd o URL

Example

Financial Analysis Made Easy. (2018). Data o: Construction companies in Wales with a turnover exceeding £10,000.

       Adalwyd Ebrill 21, 2018, o http://fame2.bvdep.com/