Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.) (Ar-lein): Llyfr wedi'i olygu

This page is also available in English

Llyfr wedi'i olygu

Gweler isod gyfarwyddyd ac enghreifftiau ynghylch sut i osod cyfeiriad at lyfr sydd wedi'i olygu yng nghorff eich gwaith ac yn y rhestr gyfeirio ar y diwedd.

Cydnabod o fewn y testun

Enghraifft 1:

Mae Anderson (2006) yn nodi bod...
NEU

...(Anderson, 2006).

Enghraifft 2: Am 3-5 golygyddion:

Y tro cyntaf:

Mae Cassell, Cunliffe a Grandy (2018) yn nodi bod...
NEU

....(Cassell, Cunliffe, & Grandy, 2018).

Pob tro wedi hynny:

Mae Cassell et al. (2018) yn nodi bod...
NEU

...(Cassell et al., 2018).

Rhestr cyfeiriadau

Cyfenw, Llythyren/Llythrennau blaen. (Gol.). (Blwyddyn). Teitl (arg.). Man cyhoeddi: Cyhoeddwr.

Sylwer: Defnyddiwch (Gol.) os oes un golygydd a (Goln.) os oes dau neu ragor o olygyddion.

Enghraifft 1:
Anderson, L. (Gol.). (2006). Creative writing: A workbook with readings (2il arg.). Abingdon: Routledge.


Enghraifft 2:
Cassell, C., Cunliffe, A. L., & Grandy, G. (Goln.). (2018). The Sage handbook of qualitative business and management research

          methods. London: Sage.