Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

iFind Reading (Cymraeg): Cyhoeddi

This page is also available in English

Cyhoeddi eich Rhestr

Mae’n rhaid cyhoeddi Rhestrau Darllen er mwyn iddynt ymddangos ar eich modiwlau ar Canvas, ac er mwyn i fyfyrwyr allu chwilio amdanynt yn iFind Reading a’u hychwanegu at eu casgliadau hwy.

Drwy gyhoeddi’r Rhestr, byddwch hefyd yn anfon yr eitemau at y Llyfrgell i’w prosesu, er mwyn i’r Llyfrgell gyflawni’r dyfyniadau.

Gallwch hefyd anfon eitemau unigol neu adrannau o’ch rhestrau at y Llyfrgell er mwyn eu prosesu.

Cyhoeddi eich Rhestr

Mae angen cyhoeddi Rhestrau Darllen er mwyn i’ch myfyrwyr allu eu gweld.

Bydd gan restr nad yw wedi’i chyhoeddi statws drafft.

I gyhoeddi rhestr, dewiswch y ddewislen Opsiynau Rhestr Darllen a dewis Cyhoeddi.

Bydd naidlen yn ymddangos er mwyn i chi ddewis pwy sy’n gallu darllen y rhestr:

  • Myfyrwyr y modiwl - unrhyw un sydd wedi cofrestru ar eich modiwl. Dyma’r opsiwn sydd wedi’i ragosod.
  • Pob myfyriwr yn y sefydliad - unrhyw un sy’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd hyn yn helpu myfyrwyr sy’n ystyried modiwlau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf i edrych ar gynnwys y modiwl.
  • Unrhyw un – cyhoeddus.

Dewiswch eich opsiwn dewisol a chlicio ar Cadarnhau.

Bydd hyn hefyd yn anfon unrhyw eitemau nad ydynt eisoes wedi’u hanfon at y Llyfrgell er mwyn eu prosesu.

Bydd gan y Rhestr statws yn nodi ei bod wedi’i chyhoeddi.

Bellach, bydd modd i fyfyrwyr ddod o hyd i’r rhestr a’i hychwanegu at eu casgliad, a bydd hefyd modd ei weld ar eich modiwl ar Canvas.

(I ddad-gyhoeddi rhestr, dewiswch y ddewislen Opsiynau Rhestr Ddarllen a dewis Dad-gyhoeddi).

Anfon eich Rhestr at y Llyfrgell

Er mwyn cyflawni eich dyfyniadau, mae’n rhaid i chi anfon y rhestr at y Llyfrgell.

Rhoddir statws Cael ei baratoi i bob eitem yn eich rhestr nes eich bod yn eu hanfon.

Dewiswch Anfon rhestr i anfon y rhestr yn ei chyfanrwydd at y Llyfrgell.Drwy fynd â’ch llygoden dros y botwm, gallwch weld y dyddiad diwethaf yr anfonwyd y rhestr at y Llyfrgell.

Gallwch hefyd ddewis anfon adrannau unigol o’r eitemau i’r Llyfrgell drwy ddewis opsiynau yna Anfon at y Llyfrgell.

Bydd statws Anfonwyd gan bob un o’r eitemau erbyn hyn.

Gall llyfrgellwyr newid statws eitem i Yn y broses i ddangos bod y Llyfrgell yn gweithio ar yr eitem. Byddant yn ei newid i Cwblhawyd unwaith y bydd ar gael i fyfyrwyr.

Hyd yn oed pan fydd pob eitem ar y Rhestr wedi’i Gwblhau, ni fydd modd i fyfyrwyr weld y rhestr nes eich bod yn ei chyhoeddi.

Modd Rhagolwg i Fyfyrwyr

Gallwch edrych ar Restr Ddarllen fel y bydd yn ymddangos i’ch myfyrwyr.

Dewiswch y ddewislen opsiynau a dewis Pori'r y rhestr fel myfyriwr.

Bydd y rhestr ddarllen bellach yn ymddangos fel y bydd i’r myfyrwyr.

I gau hyn, dewiswch y groes yn y pennawd 'Golwg Myfyriwr glas ar waelod y sgrin.