Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

iFind Reading (Cymraeg): Fideos Cyfarwyddiadau ar gyfer iFind Reading

This page is also available in English

iFind Darllen mewn munudau

Mae ein cyfres o fideos un-munud-o-hyd yn ymdrin â hanfodion creu a golygu rhestr ddarllen yn iFind Reading. Cysylltwch â'ch llyfrgellwyr am gymorth a chyngor ar restrau darllen os bydd gennych gwestiwn nad yw wedi'i gynnwys yn y canllaw hwn neu'r fideos isod.

1. Sut rydw i'n cael mynediad at iFind Reading?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i gael mynediad at iFind Reading, sef llwyfan rhestr ddarllen ar-lein Prifysgol Abertawe.

4. Sut rydw i'n gosod "Cite it!"?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i osod llyfrnod Cite it!. Mae Cite it! yn ffordd gyflym a hawdd o ychwanegu eitemau o ffynonellau gwe allanol.

10. Sut rydw i'n gofyn am bennod neu ddetholiad wedi'i ddigideiddio?

Mae'r fideo hwn yn dangos sut i wneud cais am bennod neu ddarn wedi'i ddigideiddio. Dysgwch fwy am ddigido yma.

7. Sut rydw i'n ychwanegu tagiau at eitemau?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i dagio eitemau. Mae'r llyfrgell yn nodi tagiau "Hanfodol" a rhai a "Argymhellir" i wneud penderfyniadau prynu ar gyfer eich cwrs.

2. Sut rydw i'n creu rhestr ddarllen newydd?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i greu rhestr ddarllen newydd.

 

11. Sut rydw i'n gofyn am erthygl wedi'i digideiddio?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i wneud cais am erthygl cyfnodolyn wedi'i digideiddio. Gallwch ofyn am gopi wedi'i ddigideiddio o erthygl os nad yw ar gael ar-lein yn iFind.  Dysgwch fwy am ddigido yma.

8.Sut rydw i'n cysylltu fy rhestr ddarllen รข Canvas?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i gysylltu eich rhestr â chôd cwrs. Mae hyn yn hanfodol ac yn galluogi myfyrwyr i weld y rhestr yn Canvas.

5. Sut rydw i'n ychwanegu eitem gan ddefnyddio "Cite it!?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio Cite it! i ychwanegu eitemau o ffynonellau gwe allanol.

3. Sut rydw i'n ychwanegu eitem at fy rhestr ddarllen?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i ychwanegu llyfrau, erthyglau a mwy, yn uniongyrchol o iFind, sef catalog y llyfrgell.

12. Sut rydw i'n chwilio am restrau darllen?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i chwilio am restrau darllen. Gallwch ychwanegu rhestrau gan hyfforddwyr eraill at eich casgliad eich hun o restrau.

9. Sut rydw i'n cyhoeddi fy rhestr ddarllen?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i gyhoeddi eich rhestr. Mae hyn yn hanfodol ac yn sicrhau bod eich rhestr lawn yn weladwy i fyfyrwyr.

6. Sut rydw i'n ychwanegu ac yn symud adrannau rhestr?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i ychwanegu a symud rhannau o restrau. Gallwch ddefnyddio adrannau i drefnu eitemau yn ôl wythnos neu bwnc.