Skip to Main Content

iFind Reading (Cymraeg): Fideos Cyfarwyddiadau ar gyfer iFind Reading

This page is also available in English

iFind Darllen mewn munudau

Mae ein cyfres o fideos un-munud-o-hyd yn ymdrin â hanfodion creu a golygu rhestr ddarllen yn iFind Reading. Cysylltwch â'ch llyfrgellwyr am gymorth a chyngor ar restrau darllen os bydd gennych gwestiwn nad yw wedi'i gynnwys yn y canllaw hwn neu'r fideos isod.

1. Sut rydw i'n cael mynediad at iFind Reading?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i gael mynediad at iFind Reading, sef llwyfan rhestr ddarllen ar-lein Prifysgol Abertawe.

4. Sut rydw i'n gosod "Cite it!"?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i osod llyfrnod Cite it!. Mae Cite it! yn ffordd gyflym a hawdd o ychwanegu eitemau o ffynonellau gwe allanol.

10. Sut rydw i'n gofyn am bennod neu ddetholiad wedi'i ddigideiddio?

Mae'r fideo hwn yn dangos sut i wneud cais am bennod neu ddarn wedi'i ddigideiddio. Dysgwch fwy am ddigido yma.

7. Sut rydw i'n ychwanegu tagiau at eitemau?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i dagio eitemau. Mae'r llyfrgell yn nodi tagiau "Hanfodol" a rhai a "Argymhellir" i wneud penderfyniadau prynu ar gyfer eich cwrs.

2. Sut rydw i'n creu rhestr ddarllen newydd?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i greu rhestr ddarllen newydd.

 

11. Sut rydw i'n gofyn am erthygl wedi'i digideiddio?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i wneud cais am erthygl cyfnodolyn wedi'i digideiddio. Gallwch ofyn am gopi wedi'i ddigideiddio o erthygl os nad yw ar gael ar-lein yn iFind.  Dysgwch fwy am ddigido yma.

8.Sut rydw i'n cysylltu fy rhestr ddarllen รข Canvas?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i gysylltu eich rhestr â chôd cwrs. Mae hyn yn hanfodol ac yn galluogi myfyrwyr i weld y rhestr yn Canvas.

5. Sut rydw i'n ychwanegu eitem gan ddefnyddio "Cite it!?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio Cite it! i ychwanegu eitemau o ffynonellau gwe allanol.

3. Sut rydw i'n ychwanegu eitem at fy rhestr ddarllen?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i ychwanegu llyfrau, erthyglau a mwy, yn uniongyrchol o iFind, sef catalog y llyfrgell.

12. Sut rydw i'n chwilio am restrau darllen?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i chwilio am restrau darllen. Gallwch ychwanegu rhestrau gan hyfforddwyr eraill at eich casgliad eich hun o restrau.

9. Sut rydw i'n cyhoeddi fy rhestr ddarllen?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i gyhoeddi eich rhestr. Mae hyn yn hanfodol ac yn sicrhau bod eich rhestr lawn yn weladwy i fyfyrwyr.

6. Sut rydw i'n ychwanegu ac yn symud adrannau rhestr?

Mae'r fideo hwn yn dangos i chi sut i ychwanegu a symud rhannau o restrau. Gallwch ddefnyddio adrannau i drefnu eitemau yn ôl wythnos neu bwnc.