Skip to Main Content

iFind Reading (Cymraeg): Rheoli rhestrau

This page is also available in English

Rheoli eich rhestrau

Gallwch ychwanegu cydweithwyr ar eich rhestrau i weithio arnynt ar y cyd, a gallwch hefyd eich dileu eich hunan o restrau.

Ychwanegu Cydweithwyr i’ch Rhestrau

Os ydych eisiau caniatáu i aelodau eraill o staff olygu eich rhestr ddarllen, gallwch eu hychwanegu’n Gydweithwyr (Collaborator). Ceir dau opsiwn:

  • Golygydd – mae’n gallu golygu’r rhestr ond ni fydd yn gallu dileu’r rhestr nac ychwanegu cydweithwyr eraill.
  • Rheolwr – mae’n gallu ychwanegu cydweithwyr eraill at y i’r rhestr, golygu a dileu eitemau neu ddileu’r rhestr gyfan.

I ychwanegu cydweithwyr, agorwch y rhestr ddarllen ac yn y panel Collaborators ar yr ochr dde, cliciwch ar Rheoli Cydweithwyr .

Cydweithwyr

Rhowch enw neu gyfeiriad e-bost y cydweithwyr yr hoffech eu hychwanegu.

Anfonwch wahoddiad ato drwy glicio ar Anfon Gwahoddiad .Bydd hyn yn anfon e-bost at eich cydweithiwr yn rhoi gwybod iddo ei fod bellach yn gallu golygu’r rhestr hon.

Rheoli cydweithwyr

Fel rhagosodiad, gosodir lefel braint i gydweithiwr yn Olygydd. I newid hyn i fod yn Rheolwr, cliciwch ar Rheoli Cydweithwyr yn y tab Collaborators, a newid lefel braint eich cydweithwyr gan ddefnyddio’r gwymplen ger eu henwau.

Sut i ddileu eich hunan o restr

Os ydych yn gyfarwyddwr neu’n gydweithiwr ar Restr Ddarllen ac nad ydych yn dymuno bod, gallwch ddileu eich hunan o’r rhestr gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau isod.

Dewiswch Rheoli Cydweithwyr ar ochr dde’r dudalen

Gallwch ddileu eich hunan drwy glicio ar y groes ger eich enw.