Skip to Main Content

iFind Reading (Cymraeg): Golygu eich rhestr

This page is also available in English

Golygu eich rhestr

Gallwch olygu eich rhestr a’r eitemau yn eich rhestrau.

Creu adrannau yn eich rhestr

Cliciwch ar restr ddarllen yn Fy Rhestrau i'w hagor a chliciwch Adran Newydd.

adran newydd

Rhowch deitl i'ch adran a disgrifiad dewisol.

Gallwch hefyd nodi dyddiadau dechrau a gorffen ar gyfer pob adran. Os hoffech i fyfyrwyr weld adran benodol rhwng y dyddiadau hyn yn unig, gallwch dicio'r blwch ar gyfer: Adran yn weladwy rhwng y dyddiadau hyn yn unig.

Cliciwch Creu i orffen ychwanegu'r adran.

Gallwch barhau i ychwanegu rhagor o adrannau yn ôl yr angen. Ar ôl ychwanegu'ch adrannau, gallwch newid eu trefn drwy ddefnyddio'r nodwedd llusgo a gollwng.

Symud eitemau

Yn syml, gallwch lusgo eitemau a’u gollwng mewn rhestr, neu rhwng adrannau mewn rhestr.

Dileu eitemau

Gellir symud eitemau yn hawdd o Restr drwy ddewis y gwymplen opsiynau’r eitem a dewis Dileu Eitem.

Golygu eitemau

Gallwch olygu’r wybodaeth lyfryddiaethol ar gyfer eitemau yn eich rhestrau drwy glicio ar y gwymplen opsiynau a dewis golygu eitem.

Golygu'r eitem

Fan hyn gallwch ddiwygio’r math o eitem – er enghraifft drwy nodi pennod y llyfr os oes angen darllen pennod benodol.

Golygu'r eitem

Cofiwch gadw ar ôl cwblhau.

Cynghorydd Rhestr

Wrth i chi olygu rhestr ddarllen, byddwch yn gweld Cynghorydd Rhestr.
Cliciwch ar Gwneud y rhestr yma yn well i ddangos argymhellion y Cynghorydd Rhestr i wella'ch rhestr ddarllen. Does dim rhaid i chi ddilyn y rhain, ond byddant yn eich helpu i archwilio rhai nodweddion defnyddiol yn iFind Reading.

Cynghorydd rhestr