Skip to Main Content

iFind Reading (Cymraeg): Creu a dod o hyd i restrau

This page is also available in English

Dod o hyd i restrau

Cliciwch ar Rhestrau Chwilio ar y panel llywio ar yr ochr chwith.

Yma gallwch chwilio yn ôl teitl y rhestr, teitl y modiwl, côd y modiwl neu gyfarwyddwyr y modiwl.

Rhestrau chwilio

Dewiswch y rhestr ofynnol o blith canlyniadau’r chwiliad.

Gallwch ddewis y botwm Ychwanegu ar frig y dudalen i ddilyn y rhestr hon. Bydd hyn yn ychwanegu’r rhestr at eich tudalen Fy Rhestrau er mwyn ei gwneud yn haws i chi lywio ar ôl hynny.

Ychwangegu

Creu Rhestr Newydd

Dewiswch y ddolen Fy Rhestrau ar y panel llywio ar yr ochr chwith.

Dewiswch + Rhestr newydd.

rhestr newydd

Bydd hyn yn creu cwymplen lle gallwch ychwanegu teitl a disgrifiad o’ch Rhestr Ddarllen.
(Gallwch hefyd allforio ffeil .lgn fan hyn, os ydych wedi allforio rhestr sy’n bodoli eisoes).

rhestr newydd

Rhowch deitl i'ch rhestr ddarllen. Dylai hwn fod ar ffurf côd y modiwl ac wedyn y teitl (e.e. ASQ201 Theories and Methods in Social Work). Ychwanegwch ddisgrifiad dewisol a chliciwch Creu.

Dewiswch dempled. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r Templed Rhestr Ddarllen Prifysgol Abertawe, sy'n trefnu'ch rhestr yn ôl yr adrannau canlynol:

  • Darllen hanfodol
  • Darllen a argymhellir
  • Darllen cefndir
  • Darllen arall

Dewiswch dempled Gwag os byddai'n well gennych greu eich strwythur eich hun ar gyfer eich rhestr, e.e. wythnosau addysgu, pynciau, blaenoriaeth darllen, ayb.

Mae'n rhaid i chi gysylltu'ch rhestr â'i modiwl fel y bydd modd i fyfyrwyr ei gweld yn Canvas. Gallwch wneud hyn pan ofynnir i chi neu nes ymlaen, drwy fynd i'r opsiynau rhestr a chlicio Rheoli cysylltiad cwrs.

Rheoli cysylltiad cwrs