Skip to Main Content

iFind Reading (Cymraeg): Gwybodaeth am iFind Reading

This page is also available in English

Sut i gyrchu iFind Reading

Ewch i iFindReading a mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn y Brifysgol.

Fel arall, gallwch gyrchu iFind Reading drwy fewngofnodi i Canvas a chlicio ar y ddolen Rhestr Ddarllen yn y ddewislen ar ochr chwith eich modiwl dewisol. 

Croeso

iFind Reading Logo

Cynlluniwyd y canllaw hwn  i ddangos i chi sut mae ein gwasanaeth Rhestr Ddarllen iFind Reading ar ei newydd wedd yn gweithio.

Mae’r canllaw yn rhoi cyfarwyddiadau ynghylch sut i ddod o hyd i’ch rhestrau, eu creu a’u golygu. Defnyddiwch y dolenni ar frig y dudalen neu’r botymau Blaenorol a Nesaf ar waelod y dudalen i lywio’r canllaw.

iFind Reading List Guide

Mae'r ddogfen isod yn esbonio'r broses o greu a llenwi rhestr ddarllen.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth drwy lywio drwy’r Canllaw Llyfrgell hwn.

Gweld yn Gymraeg neu Saesneg

Gallwch naill ai edrych ar y rhyngwyneb ‘iFind Reading’ yn Gymraeg neu Saesneg.

I ddewis eich iaith, cliciwch ar y dewis iaith yng nghornel dde uchaf y dudalen.

Hygyrchedd

Gallwch newid maint y ffont a chyferbyniad ar iFind Reading.

Cliciwch ar eich enw defnyddiwr ar ochr dde uchaf y dudalen a dewis y Arlwy Hygyrchedd.

Nam ar y Golwg, Dyslecsia ac Anableddau eraill.

Cysylltwch â Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe  i gael gwybodaeth am ddarparu copïau hygyrch.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence