Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllawiau'r Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Hafan

This guide is also available in English

Croeso i’n Canllaw Cymorth i Staff Academaidd

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn eich croesawu i'n Canllaw i Gymorth Academaidd. Ynddo, gwelwch chi wybodaeth ar gyfer gwasanaethau a chefnogaeth allweddol, ynghyd â manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae gan Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe Lyfrgellwyr Cyfadran a Llyfrgellwyr Pwnc cymwysedig gan ddarparu ymgysylltu rhwng staff y Llyfrgell a myfyrwyr a chymorth ar gyfer anghenion dysgu, addysgu ac ymchwil y Brifysgol. Rydyn ni’n arbenigwyr mewn ymgorffori gwybodaeth a llythrennedd digidol yn y cwricwlwm a chynnig hyfforddiant pwrpasol ac 1 i 1 i fyfyrwyr a staff. Gallwn ni eich arwain chi o ran creu a chynnal a chadw eich rhestrau darllen a helpu i sicrhau bod y Llyfrgell yn caffael adnoddau priodol er mwyn gwella dysgu eich myfyrwyr. 

Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd a Phwnc

Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd a Phwnc yw eich partneriaid wrth alluogi'ch myfyrwyr i gyflawni’r gorau y gallan nhw’n academaidd. 

Hyfforddiant ar-lein

Tim Gwasanaeth Cwsmer

Gall y tîm gwasanaethau cwsmeriaid wrth y ddesg flaen wneud cerdyn adnabod prifysgol i chi a helpu i sefydlu'ch cyfrif cyfrifiadurol. Maent yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer benthyca llyfrau ac ymholiadau TG.

Gallwch riportio materion TG gan ddefnyddio'r ddesg gwasanaeth ar-lein.

Royalty-free digital display photos free download | Pxfuel

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence