Skip to main content

Canllawiau'r Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Hafan

This guide is also available in English

Croeso i’n Canllaw Cymorth i Staff Academaidd

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn estyn croeso i chi i’n Canllaw Cymorth Academaidd. Ceir gwybodaeth am yr holl wasanaethau a chymorth allweddol yn ogystal â manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth. Edrychwch ar ein tabiau a chysylltwch â ni os oes gennych chi gwestiynau.

Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd a Phwnc

Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd a Phwnc yw’ch partneriaid ar gyfer galluogi myfyrwyr i gyflawni i’w potensial uchaf. 

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Tim Gwasanaeth Cwsmer

Gall y tîm gwasanaethau cwsmeriaid wrth y ddesg flaen wneud cerdyn adnabod prifysgol i chi a helpu i sefydlu'ch cyfrif cyfrifiadurol. Maent yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer benthyca llyfrau ac ymholiadau TG.

Gallwch riportio materion TG gan ddefnyddio'r ddesg gwasanaeth ar-lein.

Royalty-free digital display photos free download | Pxfuel

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence