Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllawiau'r Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Hafan

This guide is also available in English

Croeso i’n Canllaw Cymorth i Staff Academaidd

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn estyn croeso i chi i’n Canllaw Cymorth Academaidd. Ceir gwybodaeth am yr holl wasanaethau a chymorth allweddol yn ogystal â manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth. Edrychwch ar ein tabiau a chysylltwch â ni os oes gennych chi gwestiynau.

Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd a Phwnc

Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd a Phwnc yw’ch partneriaid ar gyfer galluogi myfyrwyr i gyflawni i’w potensial uchaf. 

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Tim Gwasanaeth Cwsmer

Gall y tîm gwasanaethau cwsmeriaid wrth y ddesg flaen wneud cerdyn adnabod prifysgol i chi a helpu i sefydlu'ch cyfrif cyfrifiadurol. Maent yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer benthyca llyfrau ac ymholiadau TG.

Gallwch riportio materion TG gan ddefnyddio'r ddesg gwasanaeth ar-lein.

Royalty-free digital display photos free download | Pxfuel

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence