Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Hafan

This guide is also available in English

Croeso i’n Canllaw Cymorth i Staff Academaidd

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn eich croesawu i'n Canllaw i Gymorth Academaidd. Ynddo, gwelwch chi wybodaeth ar gyfer gwasanaethau a chefnogaeth allweddol, ynghyd â manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae gan Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe Lyfrgellwyr Cyfadran a Llyfrgellwyr Pwnc cymwysedig gan ddarparu ymgysylltu rhwng staff y Llyfrgell a myfyrwyr a chymorth ar gyfer anghenion dysgu, addysgu ac ymchwil y Brifysgol. Rydyn ni’n arbenigwyr mewn ymgorffori gwybodaeth a llythrennedd digidol yn y cwricwlwm a chynnig hyfforddiant pwrpasol ac 1 i 1 i fyfyrwyr a staff. Gallwn ni eich arwain chi o ran creu a chynnal a chadw eich rhestrau darllen a helpu i sicrhau bod y Llyfrgell yn caffael adnoddau priodol er mwyn gwella dysgu eich myfyrwyr. 

Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd a Phwnc yw eich partneriaid wrth alluogi'ch myfyrwyr i gyflawni’r gorau y gallan nhw’n academaidd. Rydym hefyd yma i chi fel academydd, yn cefnogi'ch anghenion yn ystod eich llwybr gyrfa a'ch dilyniant ymchwil.

Hyfforddiant ar-lein

Mae Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn darparu cefnogaeth sylfaenol ar gyfer unrhyw un o'ch ymholiadau TG neu'r Cyfryngau, yn ogystal â'ch helpu i ddod o hyd i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich astudiaeth a'ch ymchwil. Edrychwch ar ein tudalen we ar gyfer Gwasanaethau TG i gael arweiniad a chysylltiadau.Royalty-free digital display photos free download | Pxfuel

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence