Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllawiau'r Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Eich defnydd eich hun o'r llyfrgell

This guide is also available in English

Benthyca

Gallwch fenthyg hyd at 30 o eitemau o'r llyfrgell. Mae gan ein tudalen we fenthyca fanylion ar sut i adnewyddu a gofyn am lyfrau.

Enw'r catalog llyfrgell yw iFind. Mae canllaw ar gael isod.

Llyfrgelloedd

Mae pum llyfrgell gennym ni, sy'n cefnogi meysydd pwnc gwahanol.

  • Llyfrgell y Bae – Ar gyfer pynciau sy'n cael eu dysgu ar Gampws y Bae.
  • Llyfrgell Banwen – Mae Llyfrgell Banwen yn gangen o Lyfrgell y Glowyr De Cymru ac wedi'i lleoli yn y 'DOVE Workshop', Banwen.
  • ​Llyfrgell Parc Singleton– Ar gyfer pynciau sy'n cael eu dysgu ar Gampws Singleton, mae'r llyfrgell hefyd yn gartref i Archifau Richard Burton, gan gynnwys deunydd Casgliad Maes Glo De Cymru ac Archifau'r Brifysgol.
  • Llyfrgell Glowyr De Cymru – Yn Hendrefoelan, mae'n cefnogi'r AABO ac yn gartref i Gasgliad Maes Glo De Cymru.
  • Llyfrgell Parc Dewi Sant – Yng Nghaerfyrddin, mae'n cefnogi pynciau Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe.

Rydym yn rhan o gynllun Mynediad Sconul sy'n eich galluogi i ddefnyddio llyfrgelloedd academaidd eraill os yw hynny'n gyfleus i chi.

Dod o hyd i gyfnodolion

Rhestr lawn o gronfeydd data y mae'r llyfrgell yn tanysgrifio iddynt.

I chwilio am gyfnodolion defnyddiwch y Chwiliad Cyfnodolyn ar frig y sgrin iFind.

Bydd y canllaw llyfrgell ar gyfer eich maes pwnc yn dangos yr offer chwilio mwyaf perthnasol i chi.

Gall staff wneud ceisiadau trwy gyflenwi dogfennau am erthyglau nad ydynt ar gael yn ein tanysgrifiadau

Tim Gwasanaeth Cwsmer

Gall y tîm gwasanaethau cwsmeriaid wrth y ddesg flaen wneud cerdyn adnabod prifysgol i chi a helpu i sefydlu'ch cyfrif cyfrifiadurol. Maent yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer benthyca llyfrau ac ymholiadau TG.

Gallwch riportio materion TG gan ddefnyddio'r ddesg gwasanaeth ar-lein.

Holi Llyfrgellydd

Ymwybyddiaeth gyfredol

Mae gan y brifysgol danysgrifiad i Browzine. Mae hwn ar gael fel tudalen we neu ap ac mae'n caniatáu ichi sganio trwy rifynnau diweddar o'r cyfnodolion y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Cymorth ymchwil

Gall y tîm Cymorth Ymchwil gynghori ar wneud eich gwaith yn fynediad agored yn ogystal â phynciau eraill sy'n gysylltiedig ag ymchwil fel effaith ymchwil ac ORCID. Gallwch hefyd gysylltu â nhw gydag ymholiadau hawlfraint. Gallwch ddod o hyd i ddolenni i'w deunydd ar ein gwefan.

Cyfeirir ymholiadau rheoli data ymchwil at y deunydd canllaw ar y wefan neu gallwch gysylltu ag Alex Roberts trwy e-bost.