Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllawiau'r Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Hyfforddiant

This guide is also available in English

Hyfforddiant Rhestrau Darllen

Sesiynau galw heibio Rhestrau Darllen 

Mae gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe Bolisi Rhestrau Darllen newydd sy’n rhoi gwybodaeth am greu, darparu, a chynnal Rhestrau Darllen ar gyfer modiwlau a rhaglenni. Mae Rhestrau Darllen yn rhan sylfaenol o unrhyw raglen gan arwain myfyrwyr at adnoddau hanfodol ac adnoddau a argymhellir er mwyn cefnogi eu dysgu a’u gwybodaeth am bwnc. Maent hefyd yn ffordd o adnabod deunyddiau y dylai’r Llyfrgell eu caffael a’u gwneud yn hygyrch.   

Bydd Timoedd o Lyfrgellwyr Pwnc yn cynnal sesiynau galw heibio yn ystod mis Mai I’ch tywys drwy’r feddalwedd rhestrau darllen, iFindReading.  Mae croeso cynnes i chi alw heibio i holi cwestiynau a allai fod gennych. Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn ein canllawiau ar-lein a fideos hyfforddi.

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Ysgol FeddygaethY Coleg Gwyddoniaeth (Campws Singleton):

Dydd Mercher 12th Mai 13.30-14.00 - cofrestrwch yma

Dydd Mercher 19th Mai 13.30-14.00 - cofrestrwch yma

Dydd Mercher 26th Mai 13.30-14.00 - cofrestrwch yma

 

Yr Ysgol Reolaeth, Y Coleg:

Dydd Mercher 12th Mai 14.00-14.30 - cofrestrwch yma  

Dydd Mercher19th Mai 14.00-14.30 cofrestrwch yma  

Dydd Mercher 26th Mai 14.00-14.30 cofrestrwch yma  

 

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Ysgol y Gyfraith a Throseddeg

Dydd Mawrth 4 Mai 12:00-12:30 – cofrestrwch yma

Dydd Mawrth  11 Mai 12:00-12:30 – cofrestrwch yma

Dydd Mawrth  27th Mai 12:00-12:30 – cofrestrwch yma

 

Peirianneg, Gwyddor Chwaraeon, Cyfrifiadureg & Mathemateg

Dydd Mawrth18 Mai 14.00-14.30 - cofrestrwch yma

Dydd Iau 20 Mai 14.00-14.30 - cofrestrwch yma

Dydd Mawrth 25 Mai 14.00-14.30 - cofrestrwch yma

Dydd Iau 27 Mai 14.00-14.30 - cofrestrwch yma

Hyfforddiant Staff

Gall y llyfrgell ddarparu ystod o hyfforddiant i staff. Gallai hyn fod yn gyflwyniadau i staff newydd, bydd hyfforddiant ad hoc i staff gyda anghenion penodol, digwyddiadau hyfforddi neu diwtorialau ar-lein.

I drefnu hyfforddiant wedi'i deilwra, cysylltwch â'ch Llyfrgellwyr. Gallwn rhoi hyfforddiant ar ddefnyddio'r system rhestrau darllen, cronfeydd data llyfrgelloedd, dod o hyd i draethodau ymchwil, e-lyfrau, papurau newydd ar-lein. Gall tîm ymchwil y llyfrgell gynnig hyfforddiant ar fynediad agored, gan ddefnyddio'r system gwybodaeth ymchwil, hunaniaeth ymchwilydd, bibliometreg a hawlfraint. Cysylltwch â nhw ar iss-research@swansea.ac.uk

Cyflwyniad i'r Llyfrgell
Mae croeso i chi drefnu cyfarfod gyda'ch Llyfrgellwyr. Gallant helpu gydag ystod o bynciau o gronfeydd data sydd ar gael yn eich pwnc i sut i ddefnyddio ein system rhestrau darllen ac archebu llyfrau.