Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Cysylltiadau tîm pwnc

This guide is also available in English

Eich Llyfrgellwyr

 

Contact symbols

Llyfrgellwyr cyswllt academaidd yw'r cysylltiad rhwng colegau a'r llyfrgell. Maen nhw'n arwain tîm o lyfrgellwyr pwnc. Bydd y canllaw llyfrgell perthnasol ar gyfer pob maes pwnc yn rhoi manylion tîm llawn ynghyd â gwybodaeth am adnoddau sy'n benodol i'r pwnc hwnnw.

 

Eich Llyfrgellwyr


Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton:  Sean Barr  s.p.barr@swansea.ac.uk

Katherine Jones, Sian Neilson  lawlib@swansea.ac.uk

Yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu: Sean Barr  s.p.barr@swansea.ac.uk

Carine Harston, Sian Neilson, Bernie Williams culturecommlib@swansea.ac.uk

Yr Ysgol Reolaeth:  Naomi Prady n.l.prady@swansea.ac.uk

Allison Jones, Giles Lloyd Brown, Philippa Price  SoMLibrary@swansea.ac.uk

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: Naomi Prady n.l.prady@swansea.ac.uk

Carine Harston, Allison Jones, Katherine Jones, Giles Lloyd Brown, Sian Neilson, Philippa Price, Bernie Williams SocialSciencesLibrary@swansea.ac.uk


Cyfadran Gwyddonieath a Pheirianneg:  Alasdair Montgomery a.b.montgomery@swansea.ac.uk

          Susan Glen, Allison Jones, Giles Lloyd Brown, Philippa Price  Library-ScienceEngineering@swansea.ac.uk


Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd: Erika Gavillet e.l.gavillet@swansea.ac.uk

       Gillian Aldus, Elen Wyn Davies, Izzy Phililips (Caerfyrddin), Stephen Storey medlibrary@swansea.ac.uk


Y Coleg:  Naomi Prady n.l.prady@swansea.ac.uk

            Susan Glen, Allison Jones, Giles Lloyd Brown, Philippa Price TheCollegeLibrary@swansea.ac.uk