Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllawiau'r Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Cefnogaeth i'ch myfyrwyr

This guide is also available in English

Llythrennedd gwybodaeth a digidol

Mae helpu i ddatblygu set sgiliau llythrennedd gwybodaeth ein myfyrwyr yn un o rolau hanfodol llyfrgellwyr pwnc. Llythrennedd gwybodaeth yw gwybod pryd a pham y mae arnoch angen gwybodaeth, lle i ddod o hyd iddi a sut y dylid ei gwerthuso, ei defnyddio, a'i mynegi mewn ffordd foesol.

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn bod â llythrennedd gwybodaeth ac mae'n rhoi enghreifftiau o'r gweithgareddau a'r ymddygiad a fyddai'n arddangos hyn.

Mae sgiliau llythrennedd gwybodaeth da yn helpu myfyrwyr i fodloni meini prawf asesu. Rydym yn credu po fwyaf y gall dysgu sgiliau llythrennedd gwybodaeth gael ei deilwra i fodiwl penodol a'i integreiddio i'w gwaith cwrs, mwyaf fydd nifer y myfyrwyr sy'n ystyried eu bod yn berthnasol i'w hanghenion.

Rydym yn cymryd rhan yn y prosiect Gwreiddio Sgiliau. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â hyn, cysylltwch â'ch Llyfrgellwyr.

Pynciau y gallwn ni helpu gyda nhw

Gallwch ddod o hyd i'n cynnig addysgu gwybodaeth a llythrennedd digidol ar ein gwefan Mewnrwyd Portffolio Sgiliau Academaidd. Yn ogystal â'r portffolio a gyflwynir, gallwn gynnig dosbarthiadau sefydlu a dosbarthiadau pwrpasol i ddiwallu anghenion eich rhaglen.

Rydym yn darparu sesiynau addysgu o fewn y cwricwlwm, ond rydym hefyd yn cynnig sesiynau galw heibio ac apwyntiadau un i un i fyfyrwyr ategu eu dysgu. Mae pynciau cymorth yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

  • Chwilio am lenyddiaeth
  • Cyfeirio (APA, Vancouver, MHRA, Oscola)
  • EndNote
  • Defnyddio cronfeydd data llyfrgell
  • Chwilio am bapurau newydd

Computer icon

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Yn ogystal â dosbarthiadau addysgu a drefnir gan adrannau rydym yn gweithio gyda'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd i gynnig sesiynau galw heibio yn yr Wythnos Ysgrifennu.

Gellir archebu apwyntiadau unigol gyda llyfrgellydd gan ddefnyddio dolenni ar ein canllawiau llyfrgell.

Mae Libchat ar gael rhwng 9 a 5, o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer cwestiynau cyflym.

Mae gan bob tîm gyfeiriad e-bost ar gyfer ymholiadau.

Holi Llyfrgellydd