Skip to Main Content

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Hafan

This page is also available in English

Canllaw pwnc ABO

Croeso i Ganllaw Cymorth Llyfrgell Glowyr De Cymru.

Y gall ymchwilwyr sy'n dymuno cyrchu ein casgliadau arbennig archebu sesiynau 2.5 awr yn ein hystafell ddarllen.

Y sesiynau fydd:

10–12.30pm a 1.30–4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

I archebu sesiwn anfonwch e-bost at: miners@swansea.ac.uk

Neu, ffôn: 01792 518603

Gall myfyrwyr a staff ddod i mewn i'r llyfrgell i bori, llungopïo, astudio a defnyddio cyfrifiadur personol yn ystod oriau agor, heb archebu.

Eich Tîm Pwnc Addysg Oedolion

Helo, ni yw eich Tîm Pwnc ABO ac rydym yma i roi cymorth ar gyfer unrhyw wybodaeth sydd angen i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Gofynnwch unrhyw aelod o staff os ydych angen help!

Sian Williams: Pennaeth Casgliadau Arbennig a Llyfrgellydd, Llyfrgell Glowyr De Cymru

Karen Dewick: Llyfrgellydd Pwnc Addysg Oedolion

Joanne Waller: Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell

Rhian Phillips: Cynorthwyydd Digideiddio Casgliadau Arbennig

Mandy Orford: Cynorthwyydd Llyfrgell

Jonathan Davies: Cynorthwyydd Llyfrgell

Caroline Crudge: Cynorthwyydd Llyfrgell

Meg Clark: Cynorthwyydd Llyfrgell

Llyfrgell y Glowyr

Yn Llyfrgell y Glowyr De Cymru rydym yn darparu profiad llyfrgell sydd yn gyfeillgar, hyblyg ac effeithiol mewn amgylchedd hamddenol.

Er mwyn cefnogi myfyrwyr rhan-amser, bellter neu ar leoliad, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i wneud eich bywyd yn haws. Er enghraifft:

  •     Adnewydda llyfrau trwy'r ffon neu ar-lein
  •     Archebu materion (er enghraifft, gallwn anfon llyfrau o Lyfrgell Campws Singleton i Lyfrgell y Glowyr De Cymru a Banwen (neu i'r gwrthwyneb) heb dal
  •     Benthyciadau trwy'r post
  •     Cyngor am sut i ddefnyddio gwasanaethau'r llyfrgell
  •     Cymorth efo ymchwil traethodau a defnyddio TG
  •     Bocsys llyfrau ar gyfer dosbarthiadau yn y gymuned
  •      Mannau astudio tawel

Os oes angen unrhyw cymorth neu gefnogaeth, gallwch gysylltu â ni trwy ffon, e-bost neu mewn person.

Rydym yn edrych ymlaen at weld neu glywed oddi wrthych chi yn y dyfodol!

Addysg Barhaus Oedolion (ABO)

Yn ABO rydyn yn darparu cyfleoedd dysgu hyblyg i oedolion yn ardal De Orllewin Cymru yn amrywio o ddarlithoedd a sesiynau blasu unigol i gyrsiau lle fyddwch yn derbyn tystysgrifau diplomâu a graddau BA ar eu diwedd. Mae pob un wedi'i ddysgu gan staff cyfeillgar ac arbenigol sydd wir yn credu mewn manteision dysgu gydol oes. Gallwn hefyd eich cynghori chi ar ba gwrs fydd yn addas i chi ac esbonio'r cymorth ariannol sydd ar gael ar ei gyfer.

Cysylltwch â ABO​  Ffon: 01792 602211  | Ebost: adult.education@abertawe.ac.uk  | We: https://www.swansea.ac.uk/cy/aabo/​

AABO 

Ask your Librarian

iFind - Catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Blog Llyfrgell Y Glowyr

Rydym wedi bod yn blogio ers mis Tachwedd 2012  //minerssite.wordpress.com

Wedi'i sefydlu yn 1973, mae Llyfrgell Glowyr De Cymru yn cefnogi addysgu ac ymchwil Prifysgol Abertawe ac yn hyrwyddo cysylltiadau gyda'r gymuned ehangach.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence