Skip to Main Content

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Hafan

This page is also available in English

Canllaw pwnc ABO

Croeso i Ganllaw Cymorth Llyfrgell Glowyr De Cymru.

Y gall ymchwilwyr sy'n dymuno cyrchu ein casgliadau arbennig archebu sesiynau 2.5 awr yn ein hystafell ddarllen.

Y sesiynau fydd:

10–12.30yp a 1.30–4yp o Ddydd Mawrth i Ddydd Gwener

I archebu sesiwn anfonwch e-bost at: miners@swansea.ac.uk

Neu, ffôn: 01792 518603

Gall myfyrwyr a staff ddod i mewn i'r llyfrgell i bori, llungopïo, astudio a defnyddio cyfrifiadur personol yn ystod oriau agor, heb archebu.

Eich Tîm Pwnc Addysg Oedolion

Helo, ni yw eich Tîm Pwnc ABO ac rydym yma i roi cymorth ar gyfer unrhyw wybodaeth sydd angen i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Gofynnwch unrhyw aelod o staff os ydych angen help!

Sian Williams: Pennaeth Casgliadau Arbennig a Llyfrgellydd, Llyfrgell Glowyr De Cymru

Sian Neilson: Rheolwr Casgliadau Arbennig (Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrau Prin) 

Joanne Waller: Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell

Rhian Phillips: Cynorthwyydd Digideiddio Casgliadau Arbennig

Mandy Orford: Cynorthwyydd Llyfrgell

Jonathan Davies: Cynorthwyydd Llyfrgell

Meg Clark: Cynorthwyydd Llyfrgell

Llyfrgell y Glowyr

Yn Llyfrgell y Glowyr De Cymru rydym yn darparu profiad llyfrgell sydd yn gyfeillgar, hyblyg ac effeithiol mewn amgylchedd hamddenol.

Er mwyn cefnogi myfyrwyr rhan-amser, bellter neu ar leoliad, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i wneud eich bywyd yn haws. Er enghraifft:

  • Gofyn am ddeunyddiau i'w casglu yn unrhyw un o lyfrgelloedd y Brifysgol
  • Cyngor ac arweiniad ar ddefnyddio'r Llyfrgell a'n hadnoddau ar-lein
  • Ateb ymholiadau dros y ffôn, e-bost neu wyneb yn wyneb
  • Help gydag ymchwil aseiniad a defnyddio TG
  • Ardaloedd astudio tawel

Os oes angen unrhyw cymorth neu gefnogaeth, gallwch gysylltu â ni trwy ffon, e-bost neu mewn person.

Rydym yn edrych ymlaen at weld neu glywed oddi wrthych chi yn y dyfodol!

iFind - Catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Holi Llyfrgellydd

Blog Llyfrgell Y Glowyr

Rydym wedi bod yn blogio ers mis Tachwedd 2012  //minerssite.wordpress.com

Wedi'i sefydlu yn 1973, mae Llyfrgell Glowyr De Cymru yn cefnogi addysgu ac ymchwil Prifysgol Abertawe ac yn hyrwyddo cysylltiadau gyda'r gymuned ehangach.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence