Skip to main content

LLGDC - Llyfrgell Glowyr De Cymru: Hafan

This page is also available in English

DACE Subject Guide

Croeso i Canllaw Pwnc AABO (Adran Addysg Barhaus Oedolion) ar gyfer Llyfrgell y Glowyr De Cymru.

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Eich Tîm Pwnc Addysg Oedolion

Helo, ni yw eich Tîm Pwnc AABO ac rydym yma i roi cymorth ar gyfer unrhyw wybodaeth sydd angen i'ch cefnogi yn ystod eich astudiaethau.

Chwith i'r Dde:  Rhian Phillips, Mandy Orford, Caroline Crudge, Karen Dewick, Jo Waller, Sian Williams, Julie Came, Jonathan Davies

Gofynnwch unrhyw aelod o staff os ydych angen help!

Llyfrgell y Glowyr

Yn Llyfrgell y Glowyr De Cymru rydym yn darparu profiad llyfrgell sydd yn gyfeillgar, hyblyg ac effeithiol mewn amgylchedd hamddenol.

Er mwyn cefnogi myfyrwyr rhan-amser, bellter neu ar leoliad, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i wneud eich bywyd yn haws. Er enghraifft:

  •     Adnewydda llyfrau trwy'r ffon neu ar-lein
  •     Archebu materion (er enghraifft, gallwn anfon llyfrau o Lyfrgell Campws Singleton i Lyfrgell y Glowyr De Cymru a Banwen (neu i'r gwrthwyneb) heb dal
  •     Benthyciadau trwy'r post
  •     Cyngor am sut i ddefnyddio gwasanaethau'r llyfrgell
  •     Cymorth efo ymchwil traethodau a defnyddio TG
  •     Bocsys llyfrau ar gyfer dosbarthiadau yn y gymuned
  •      Mannau astudio tawel

Os oes angen unrhyw cymorth neu gefnogaeth, gallwch gysylltu â ni trwy ffon, e-bost neu mewn person.

Rydym yn edrych ymlaen at weld neu glywed oddi wrthych chi yn y dyfodol!

Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO)

Yn AABO rydyn yn darparu cyfleoedd dysgu hyblyg i oedolion yn ardal De Orllewin Cymru yn amrywio o ddarlithoedd a sesiynau blasu unigol i gyrsiau lle fyddwch yn derbyn tystysgrifau diplomâu a graddau BA ar eu diwedd. Mae pob un wedi'i ddysgu gan staff cyfeillgar ac arbenigol sydd wir yn credu mewn manteision dysgu gydol oes. Gallwn hefyd eich cynghori chi ar ba gwrs fydd yn addas i chi ac esbonio'r cymorth ariannol sydd ar gael ar ei gyfer.

Cysylltwch â AABO​  Ffon: 01792 602211  | Ebost: adult.education@abertawe.ac.uk  | We: https://www.swansea.ac.uk/cy/aabo/​

AABO 

Ask a Librarian

iFind - Catalog y Llyfrgell

Llyfrau Newydd a Diddorol

Blog Llyfrgell Y Glowyr

Rydym wedi bod yn blogio ers mis Tachwedd 2012  //minerssite.wordpress.com

Wedi'i sefydlu yn 1973, mae Llyfrgell Glowyr De Cymru yn cefnogi addysgu ac ymchwil Prifysgol Abertawe ac yn hyrwyddo cysylltiadau gyda'r gymuned ehangach.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence