Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Archifau Richard Burton: Dysgu ac Addysgu

This page is also available in English

Dysgu yn yr Archifau

Rydym yn awyddus i gynnig cymorth ymarferol ar gyfer dysgu ac addysgu. Gall tiwtor ar unrhyw fodiwl neu gwrs ofyn am sesiynau, a gellir eu hymgorffori mewn slotiau addysgu o fewn modiwlau a addysgir ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Cyflwynir y sesiynau yn ein hystafell ddarllen, a gallant gynnwys taith y tu ôl i'r llenni sy'n rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddod yn gyfarwydd â'r adeilad a'i gyfleusterau.

Rydym yn awyddus i gyflwyno gwerth archifau i ddarlithwyr a myfyrwyr ar draws llawer o ddisgyblaethau. Yn y gorffennol rydym wedi cynnal sesiynau ar gyfer Saesneg, Hanes, Awdioleg, Polisi Cymdeithasol ac Astudiaethau Plentyndod. Os ydych chi'n diwtor modiwl sy’n dymuno siarad â ni am ddatblygu sesiwn, mae croeso i chi gysylltu!

Taflen

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT)

SiƓn Durham- Ymchwilio i Undeb y Myfyrwyr yn Archifdy Richard Burton

Dysgwch am yr ymchwil a wnaed gan Siôn Durham, fel rhan o'i gwrs ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe, ‘Researching and Re-telling the Past: Swansea Student Union History Project’.

Yn y ffilm hon mae Siôn yn disgrifio hanes unigryw Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe a sut yr oedd yn gallu archwilio ei hanes drwy ffynonellau dirifedi sydd yn yr archifau.

Adborth o sesiynau myfyrwyr