Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Archifau Richard Burton: Home

This page is also available in English

Agor

Dyma ein horiau agor:
Mawrth 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh
Iau 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh

Bydd uchafswm o 4 darllenydd yn cael mynd i mewn ar yr un pryd, a bydd angen archebu lle yn yr Ystafell Ddarllen ymlaen llaw ac archebu dogfennau dri diwrnod gwaith cyn eich ymweliad. Er enghraifft, os oes gennych apwyntiad ar ddydd Mawrth, archebwch eich dogfennau erbyn 5pm ar y dydd Iau blaenorol; os oes gennych apwyntiad ar ddydd Iau, archebwch eich dogfennau erbyn 5pm ar y dydd Llun blaenorol. Gofynnwn i bob darllenydd gysylltu â ni yn archives@abertawe.ac.uk neu 01792 295021 cyn eich ymweliad er mwyn trafod eich gofynion.

Mae rhagor o wybodaeth am ailagor ar gael yma.

Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth ateb ymholiadau.

Gwybodaeth bwysig am Archifau

Oriau agor:
Mawrth 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh
Iau 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh

Lleoliad: Llyfrgell Parc Singleton

Croeso

Croeso i dudalennau Archifau. Mae Archifau yn dewis, yn diogelu ac yn cynnig mynediad i bawb i’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a gafaelwyd gan y Brifysgol. Mae ein casgliadau ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr allanol eu defnyddio yn ein hystafell ddarllen. Maent yn rhoi cipolwg diddorol ar hanes diwydiannol, diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac addysgol Cymru a thu hwnt.

Ein llefydd

Gr┼Áp myfyrwyr yn yr ystafell ddarllen

Silffoedd symudol mewn ystafell ddiogel

Gwobr Achredu Archifau

Mynedfa i'r Archifau

Trydar Archifau

Blog

Loading ...

Beth yw archif?