Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Archifau Richard Burton: Home

Temporary closure

Mewn ymgais i arafu lledaeniad COVID-19 / y Coronafirws, bydd Archifau Richard Burton ar gau i ddarllenwyr nes y clywir yn wahanol.

Mae’r staff yn gweithio o bell a byddant yn gallu ymateb i ymholiadau a anfonir drwy e-bost i archives@abertawe.ac.uk

Os bydd rhywun am drefnu cyfarfod fideo gydag aelod o staff yr Archifau, gellir cynnal apwyntiadau drwy ddolen fideo gan ddefnyddio Zoom. I wneud cais am hyn, e-bostiwch archives@abertawe.ac.uk

Gwybodaeth bwysig am Archifau

Oriau agor:
Dydd Llun i Ddydd Gwener
9.15-13.00, 14.00-16.45

Lleoliad: Llyfrgell Parc Singleton

Croeso

Croeso i dudalennau Archifau. Mae Archifau yn dewis, yn diogelu ac yn cynnig mynediad i bawb i’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a gafaelwyd gan y Brifysgol. Mae ein casgliadau ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr allanol eu defnyddio yn ein hystafell ddarllen. Maent yn rhoi cipolwg diddorol ar hanes diwydiannol, diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac addysgol Cymru a thu hwnt.

Ein llefydd

Gr┼Áp myfyrwyr yn yr ystafell ddarllen

Silffoedd symudol mewn ystafell ddiogel

Gwobr Achredu Archifau

Mynedfa i'r Archifau

Trydar Archifau

Blog

Loading ...

Beth yw archif?