Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Archifau Richard Burton: Home

This page is also available in English

Agor

Dyma ein horiau agor:
Mawrth 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh
Iau 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh

Bydd lle i 3 ymchwilydd ar y tro gyda'r angen i fwcio lle yn yr ystafell ddarllen ac archebu dogfennau erbyn 3yh ar y dydd Iau yr wythnos cyn eich ymweliad. Cysyllwch â ni ar archives:@swansea.ac.uk neu 01792 295021 cyn eich ymweliad i ni gael trafod eich gofynion.

Mae rhagor o wybodaeth am ailagor ar gael yma.

Byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth ateb ymholiadau.

Gwybodaeth bwysig am Archifau

Oriau agor:
Mawrth 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh
Iau 10yb – 12.30yh a 1.30yh – 4yh

Lleoliad: Llyfrgell Parc Singleton

Croeso

Croeso i dudalennau Archifau. Mae Archifau yn dewis, yn diogelu ac yn cynnig mynediad i bawb i’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a gafaelwyd gan y Brifysgol. Mae ein casgliadau ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr allanol eu defnyddio yn ein hystafell ddarllen. Maent yn rhoi cipolwg diddorol ar hanes diwydiannol, diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac addysgol Cymru a thu hwnt.

Ein llefydd

Gr┼Áp myfyrwyr yn yr ystafell ddarllen

Silffoedd symudol mewn ystafell ddiogel

Gwobr Achredu Archifau

Mynedfa i'r Archifau

Trydar Archifau

Blog

Loading ...

Beth yw archif?