Skip to Main Content

Archifau Richard Burton: Hafan

This page is also available in English

Agor

Dyma oriau agor ein hystafell ddarllen:

Dydd Mawrth 9.15yb-4.15yh
Dydd Mercher 9.15yb-4.15yh 
Dydd Iau 9.15yb-4.15yh

Rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw i ymweld â'r Archifau - cysylltwch â ni drwy e-bostio archives@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 295021 er mwyn trefnu apwyntiad. Rydym yn gofyn i ddarllenwyr roi manylion am y deunyddiau y maent am eu defnyddio o leiaf dri diwrnod gwaith cyn ymweld. Mae'r Swyddfa Archifau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Gwybodaeth bwysig am Archifau

Oriau agor:

Dydd Mawrth 9.15yb-4.15yh
Dydd Mercher 9.15yb-4.15yh 
Dydd Iau 9.15yb-4.15yh

Lleoliad: Llyfrgell Parc Singleton

Croeso

Croeso i dudalennau Archifau. Mae Archifau yn dewis, yn diogelu ac yn cynnig mynediad i bawb i’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a gafaelwyd gan y Brifysgol. Mae ein casgliadau ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr allanol eu defnyddio yn ein hystafell ddarllen. Maent yn rhoi cipolwg diddorol ar hanes diwydiannol, diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac addysgol Cymru a thu hwnt.

Ein llefydd

Gr┼Áp myfyrwyr yn yr ystafell ddarllen

Silffoedd symudol mewn ystafell ddiogel

Gwobr Achredu Archifau

Mynedfa i'r Archifau

Trydar Archifau

Blog

Loading ...

Beth yw archif?