Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Archifau Richard Burton: Home

This page is also available in English

Agor

Dyma oriau agor ein hystafell ddarllen:

Dydd Mawrth 9.15yb-4.15yh
Dydd Mercher 9.15yb-4.15yh 
Dydd Iau 9.15yb-4.15yh

Rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw i ymweld â'r Archifau - cysylltwch â ni drwy e-bostio archives@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 295021 er mwyn trefnu apwyntiad. Rydym yn gofyn i ddarllenwyr roi manylion am y deunyddiau y maent am eu defnyddio o leiaf dri diwrnod gwaith cyn ymweld. Mae'r Swyddfa Archifau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Mae rhagor o wybodaeth am ailagor ar gael yma.

Gwybodaeth bwysig am Archifau

Oriau agor:

Dydd Mawrth 9.15yb-4.15yh
Dydd Mercher 9.15yb-4.15yh 
Dydd Iau 9.15yb-4.15yh

Lleoliad: Llyfrgell Parc Singleton

Croeso

Croeso i dudalennau Archifau. Mae Archifau yn dewis, yn diogelu ac yn cynnig mynediad i bawb i’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grëwyd neu a gafaelwyd gan y Brifysgol. Mae ein casgliadau ar gael i fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr allanol eu defnyddio yn ein hystafell ddarllen. Maent yn rhoi cipolwg diddorol ar hanes diwydiannol, diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac addysgol Cymru a thu hwnt.

Ein llefydd

Gr┼Áp myfyrwyr yn yr ystafell ddarllen

Silffoedd symudol mewn ystafell ddiogel

Gwobr Achredu Archifau

Mynedfa i'r Archifau

Trydar Archifau

Blog

Loading ...

Beth yw archif?