Skip to main content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Chwilio am lenyddiaeth

This page is also available in English

Chwilio am ienyddiaeth

Mae’n bosib y bydd papurau am addysgu a dysgu yn cael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion addysg (uwch) neu gyfnodolion sy’n sôn am bynciau penodol. Mae’n bosib y bydd ymchwil o un maes ymchwil yn drosglwyddadwy i faes gwahanol felly bydd defnyddio Google Scholar yn sicrhau eich bod yn chwilio ystod eang o deitlau.

Google Scholar

Mae Google Scholar yn gasgliad mawr iawn o ddeunydd, ni fydd rhai o’r deunyddiau o ansawdd uchel ac ni fydd rhai ohonynt yn cael eu hadolygu gan gymheiriaid. Serch hynny, mae’n lle defnyddiol i chwilio am bapurau, yn enwedig os oes gennych eiriau allweddol penodol (nid yw’r rhyngwyneb chwilio yn benodol iawn). Gall Google Scholar gynnig papurau PDF am ddim. Mae defnyddio chwiliad cyfeiriadau wedi eu henwi hefyd yn ddefnyddiol: cliciwch ar y ddolen “Cited By” yn y rhestr o ganlyniadau i weld y papurau sydd wedi enwi’r un yr ydych wedi ei ddarganfod…

Chwilio'n effeithiol gyda Google

Gall Google fod yn offeryn defnyddiol at ddiben dod o hyd i wybodaeth ar-lein. Fodd bynnag, gall fod yn anodd nodi'r ffynonellau mwyaf perthnasol a dibynadwy o wybodaeth o restr o filoedd neu filiynau o ganlyniadau. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y rhai gorau ar frig y rhestr! Bydd y strategaethau canlynol yn eich helpu i chwilio'n fwy effeithiol ar Google.

Chwilio ar wefan neu grŵp o wefannau

Defnyddiwch eich allweddeiriau a'r gorchymyn site:url i ddod o hyd i ganlyniadau o un wefan neu grŵp o wefannau. Er enghraifft, bydd chwilio am cyfnod sylfaen site:gov.wales yn dod o hyd i wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen o wefan Llywodraeth Cymru. Gallech ddefnyddio site:ac:uk i chwilio gwefannau academaidd.

Chwilio am fath penodol o ddogfen

Defnyddiwch y gorchymyn filetype: i gyfyngu'ch chwiliad i fath penodol o ddogfen. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych yn chwilio am fath penodol o wybodaeth. Er enghraifft, os ydych yn meddwl bod dogfennau'r llywodraeth yn fwy tebygol o gael eu cyhoeddi ar ffurf PDF, gallech ddefnyddio filetype:pdf i gyfyngu'ch canlyniadau i ffeiliau PDF a'i gwneud yn haws dod o hyd i'r wybodaeth mae ei hangen arnoch. Mae data rhifiadol yn debygol o ymddangos mewn taenlen, felly gallech ddefnyddio filetype:xls i chwilio am ddogfennau Excel.

Mae Google Scholar yn chwilio llenyddiaeth ysgolheigaidd megis erthyglau mewn cyfnodolion a chrynodebau, ond efallai y bydd yn anodd dod o hyd i destun llawn y deunydd yn eich canlyniadau. Bydd cysylltu'ch cyfrif Google Scholar â Phrifysgol Abertawe yn helpu gyda hyn. Ewch i'r eicon gosodiadau ar frig y sgrin.  

Wedyn ewch i Library Links i ddod o hyd i Brifysgol Abertawe.

Pam defnyddio cronfeydd data'r llyfrgell yn lle Google Scholar?

Er bod Google Scholar yn gallu bod yn ddefnyddiol, mae gan iFind a chronfeydd data pwnc eraill, megis Science Direct, rai manteision allweddol:

  • Y gallu i nodi erthyglau sydd wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid

  • Mynediad hawdd i grynodeb o'r erthygl

  • Mynediad hawdd i'r erthygl lawn, os yw ar gael, heb unrhyw gost ychwanegol.

  • Dyfyniadau a rhestrau o gyfeiriadau ar gyfer pob erthygl - yn ddefnyddiol ar gyfer ehangu'ch deunydd darllen.

  • Y gallu i chwilio am destunau cyn eu cyhoeddi.

  • Y gallu i fod yn fwy trefnus - opsiynau i e-bostio, lawrlwytho ac integreiddio â rheolwyr llyfryddiaeth (fel EndNote).

Chwilio am erthyglau Mynediad Agored

Open Access Button

Find free, legal, full-text open access articles

Open Access Button logo

 
Powered by Open Access Button

Unable to find the full-text for an online article?

Ceisiwch deipio teitl yr erthygl yn y blwch chwilio Mynediad Agored uchod. Os ydych chi'n dal i fethu â chyrchu'r testun llawn, cysylltwch â Document Supply i gyflwyno cais am yr erthygl.

Rhestr A-Y o Gronfeydd Data

Gallwch chwilio am erthyglau ar-lein ar gyfer eich ymchwil yn rhestr A-Y o Gronfeydd Data

Proquest Education

ERIC

Rheoli eich cyfeiriadau

Rydym yn argymell i chi ddefnyddio'r meddalwedd rheoli cyfeirio i drefnu, didoli a cyfeirnod wrth ysgrifennu.

Yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe rydym yn cefnogi Endnote, y lein a bwrdd gwaith fersiwn.

Ddau fersiwn yn eich helpu i storio a threfnu eich cyfeiriadau ac yn eu fformat yn Word.

Wrth reoli cyfeiriadau y Ganolfan Adolygiadau & Lledaenu argymell y canlynol:

1.3.1.8 Rheoli cyfeiriadau

"Bydd defnyddio meddalwedd llyfryddiaethol, megis EndNote, Reference Manager neu ProCite, i gofnodi a rheoli cyfeiriadau yn helpu i gofnodi'r broses, symleiddio'r dasg o reoli dogfennau a gwneud cynhyrchu rhestrau cyfeirio ar gyfer adroddiadau a phapurau mewn cyfnodolion yn haws. Mae EPPI-Reviewer, rhaglen rheoli adolygiadau ar y we, hefyd yn cynnwys nodweddion rheoli cyfeiriadau. Yn ogystal, mae modd creu cronfa ddata o gyfeiriadau gan ddefnyddio pecyn cronfeydd data megis Microsoft Access neu becyn prosesu geiriau. Drwy greu 'llyfrgell' (cronfa ddata) o gyfeiriadau, gellir rhannu gwybodaeth â phob aelod o'r tîm ymchwil. Mae'n haws nodi a dileu cyfeiriadau dyblyg a gellir creu meysydd pwrpasol lle mae modd cofnodi penderfyniadau trefnu. Mae pecynnau meddalwedd rheoli llyfryddiaethau arbenigol yn cynnwys nodwedd i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data electronig i'r llyfrgell ac i ryngweithio â phecynnau prosesu geiriau, felly mae modd creu llyfryddiaethau mewn amrywiaeth o arddulliau."

Prifysgol Caerefrog, Canolfan y GIG ar gyfer Adolygiadau a Lledaenu. (2009). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. Efrog: CRD.

Cadolygiadau Systematig

EPPI-Centre

Great Teaching Toolkit

Sage Research Methods