Skip to Main Content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Chwilio am lenyddiaeth

This page is also available in English

Chwilio am ienyddiaeth

Mae’n bosib y bydd papurau am addysgu a dysgu yn cael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion addysg (uwch) neu gyfnodolion sy’n sôn am bynciau penodol. Mae’n bosib y bydd ymchwil o un maes ymchwil yn drosglwyddadwy i faes gwahanol felly bydd defnyddio Google Scholar yn sicrhau eich bod yn chwilio ystod eang o deitlau.

Cronfeydd data

Ehangu'ch Gorwelion

Mae mentrau Ymchwil Agored yn amrywio rhwng gwledydd a chyfandiroedd, a cheir digon o gronfeydd data sy'n cynnwys ymchwil o America Ladin ac Affrica sy'n cael eu tanddefnyddio oherwydd goruchafiaeth Eingl-Americanaidd a Gorllewin Ewrop. Gall chwilio'r cronfeydd data hyn a defnyddio'r ymchwil y byddwch yn ei darganfod ddod â safbwyntiau gwerthfawr i'ch ymarfer addysgu a'ch ymchwil.

Cadolygiadau Systematig

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

 

Rheoli eich cyfeiriadau

Argymhellwn ddefnyddio meddalwedd rheoli cyfeirnodau i drefnu, didoli a cyfeirnodi wrth ysgrifennu. 

Yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, rydym yn cefnogi Endnote, y fersiwn ar-lein a'r fersiwn bwrdd gwaith.

Mae'r ddwy fersiwn yn eich helpu chi i gadw a threfnu eich cyfeirnodau a'u fformatio nhw yn Word. 

Hyfforddiant

Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Sage Research Methods