Skip to main content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Chwilio am lenyddiaeth

This page is also available in English

Chwilio am ienyddiaeth

Mae’n bosib y bydd papurau am addysgu a dysgu yn cael eu cyhoeddi mewn cyfnodolion addysg (uwch) neu gyfnodolion sy’n sôn am bynciau penodol. Mae’n bosib y bydd ymchwil o un maes ymchwil yn drosglwyddadwy i faes gwahanol felly bydd defnyddio Google Scholar yn sicrhau eich bod yn chwilio ystod eang o deitlau.

Google Scholar

Mae Google Scholar yn gasgliad mawr iawn o ddeunydd, ni fydd rhai o’r deunyddiau o ansawdd uchel ac ni fydd rhai ohonynt yn cael eu hadolygu gan gymheiriaid. Serch hynny, mae’n lle defnyddiol i chwilio am bapurau, yn enwedig os oes gennych eiriau allweddol penodol (nid yw’r rhyngwyneb chwilio yn benodol iawn). Gall Google Scholar gynnig papurau PDF am ddim. Mae defnyddio chwiliad cyfeiriadau wedi eu henwi hefyd yn ddefnyddiol: cliciwch ar y ddolen “Cited By” yn y rhestr o ganlyniadau i weld y papurau sydd wedi enwi’r un yr ydych wedi ei ddarganfod…

Chwilio am erthyglau Mynediad Agored

Open Access Button

Find free, legal, full-text open access articles

Open Access Button logo

 
Powered by Open Access Button

ERIC

Rheoli eich cyfeiriadau

Rydym yn argymell i chi ddefnyddio'r meddalwedd rheoli cyfeirio i drefnu, didoli a cyfeirnod wrth ysgrifennu.

Yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe rydym yn cefnogi Endnote, y lein a bwrdd gwaith fersiwn.

Ddau fersiwn yn eich helpu i storio a threfnu eich cyfeiriadau ac yn eu fformat yn Word.

Wrth reoli cyfeiriadau y Ganolfan Adolygiadau & Lledaenu argymell y canlynol:

1.3.1.8 Rheoli cyfeiriadau

"Bydd defnyddio meddalwedd llyfryddiaethol, megis EndNote, Reference Manager neu ProCite, i gofnodi a rheoli cyfeiriadau yn helpu i gofnodi'r broses, symleiddio'r dasg o reoli dogfennau a gwneud cynhyrchu rhestrau cyfeirio ar gyfer adroddiadau a phapurau mewn cyfnodolion yn haws. Mae EPPI-Reviewer, rhaglen rheoli adolygiadau ar y we, hefyd yn cynnwys nodweddion rheoli cyfeiriadau. Yn ogystal, mae modd creu cronfa ddata o gyfeiriadau gan ddefnyddio pecyn cronfeydd data megis Microsoft Access neu becyn prosesu geiriau. Drwy greu 'llyfrgell' (cronfa ddata) o gyfeiriadau, gellir rhannu gwybodaeth â phob aelod o'r tîm ymchwil. Mae'n haws nodi a dileu cyfeiriadau dyblyg a gellir creu meysydd pwrpasol lle mae modd cofnodi penderfyniadau trefnu. Mae pecynnau meddalwedd rheoli llyfryddiaethau arbenigol yn cynnwys nodwedd i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data electronig i'r llyfrgell ac i ryngweithio â phecynnau prosesu geiriau, felly mae modd creu llyfryddiaethau mewn amrywiaeth o arddulliau."

Prifysgol Caerefrog, Canolfan y GIG ar gyfer Adolygiadau a Lledaenu. (2009). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. Efrog: CRD.

Proquest Education

EPPI-Centre

Great Teaching Toolkit

Cadolygiadau Systematig

Sage Research Methods